หยิบสินค้าใส่ตะกร้า

USB to Serial (9 Pins) RS232 Z-tek รองรับ Windows 10 (ดูราคาส่งด้านใน)

Read more

USB00440-ZL10

 • รายการสินค้า

  เลือก

  ราคา

  จำนวน

 • - สั่งซื้อ 1 หน่วย ราคาหน่วยละ

  599 ฿

 • - สั่งซื้อ 3 หน่วยขึ้นไป ราคาหน่วยละ

  580 ฿

 • - สั่งซื้อ 5 หน่วยขึ้นไป ราคาหน่วยละ

  550 ฿

 • - สั่งซื้อ 10 หน่วยขึ้นไป ราคาหน่วยละ

  520 ฿

599 ฿