หยิบสินค้าใส่ตะกร้า

USB to Serial (9 Pins) RS232 Z-tek (ไต้หวัน) 4 Ports (1.5M) (ดูราคาส่งด้านใน)

Read more

USB00440-4ZL

 • รายการสินค้า

  เลือก

  ราคา

  จำนวน

 • - สั่งซื้อ 1 หน่วย ราคาหน่วยละ

  1,690 ฿

 • - สั่งซื้อ 3 หน่วยขึ้นไป ราคาหน่วยละ

  1,650 ฿

 • - สั่งซื้อ 5 หน่วยขึ้นไป ราคาหน่วยละ

  1,600 ฿

 • - สั่งซื้อ 10 หน่วยขึ้นไป ราคาหน่วยละ

  1,550 ฿

1,690 ฿