หยิบสินค้าใส่ตะกร้า

สายรัด (Cable Ties) มีป้ายเขียน สีขาว 3 นิ้ว (30/Pack) (ดูราคาส่งด้านใน)

Read more

CAB00344-3W

 • รายการสินค้า

  เลือก

  ราคา

  จำนวน

 • - สั่งซื้อ 1 หน่วย ราคาหน่วยละ

  39 ฿

 • - สั่งซื้อ 3 หน่วยขึ้นไป ราคาหน่วยละ

  35 ฿

 • - สั่งซื้อ 10 หน่วยขึ้นไป ราคาหน่วยละ

  32 ฿

 • - สั่งซื้อ 30 หน่วยขึ้นไป ราคาหน่วยละ

  30 ฿

 • - สั่งซื้อ 50 หน่วยขึ้นไป ราคาหน่วยละ

  28 ฿

 • - สั่งซื้อ 100 หน่วยขึ้นไป ราคาหน่วยละ

  25 ฿

39 ฿