หยิบสินค้าใส่ตะกร้า

USB to Serial (9 Pins) พร้อมสายต่อ USB Z-tek (ดูราคาส่งด้านใน)

Read more

USB00440-Z

 • รายการสินค้า

  เลือก

  ราคา

  จำนวน

 • - สั่งซื้อ 1 หน่วย ราคาหน่วยละ

  229 ฿

 • - สั่งซื้อ 3 หน่วยขึ้นไป ราคาหน่วยละ

  200 ฿

 • - สั่งซื้อ 5 หน่วยขึ้นไป ราคาหน่วยละ

  190 ฿

 • - สั่งซื้อ 10 หน่วยขึ้นไป ราคาหน่วยละ

  180 ฿

 • - สั่งซื้อ 30 หน่วยขึ้นไป ราคาหน่วยละ

  160 ฿

229 ฿