CABLE TIES - สายรัดต่างๆ

CAB00254-G3

สายรัด (Cable Ties) เนื้อพลาสติกคุณภาพเกรด A Brand GIANTLOK • ความยาว (L) 3 นิ้ว (80 มิลลิเมตร) ความกว้าง (W) 2.4 มิลลิเมตร บรรจุแพคละ 100 เส้น

฿ 25 ฿ 25
มีสินค้าราคาส่ง

(มีหลายคุณสมบัติให้เลือก)

CAB00254-G4

สายรัด (Cable Ties) เนื้อพลาสติกคุณภาพเกรด A Brand GIANTLOK ความยาว (L) 4 นิ้ว (100 มิลลิเมตร) ความกว้าง (W) 2.5 มิลลิเมตร บรรจุแพคละ 100 เส้น

฿ 30 ฿ 30
มีสินค้าราคาส่ง

(มีหลายคุณสมบัติให้เลือก)

CAB00254-G6

สายรัด (Cable Ties) เนื้อพลาสติกคุณภาพเกรด A Brand GIANTLOK ความยาว (L) 6 นิ้ว (150 มิลลิเมตร) ความกว้าง (W) 3.6 มิลลิเมตร บรรจุแพคละ 100 เส้น

฿ 65 ฿ 65
มีสินค้าราคาส่ง

(มีหลายคุณสมบัติให้เลือก)

CAB00254-G8

สายรัด (Cable Ties) เนื้อพลาสติกคุณภาพเกรด A Brand GIANTLOK ความยาว (L) 8 นิ้ว (200 มิลลิเมตร) ความกว้าง (W) 3.6 มิลลิเมตร บรรจุแพคละ 100 เส้น

฿ 85 ฿ 85
มีสินค้าราคาส่ง
สินค้าหมด

(มีหลายคุณสมบัติให้เลือก)

CAB00254-G10

สายรัด (Cable Ties) เนื้อพลาสติกคุณภาพเกรด A Brand GIANTLOK ความยาว (L) 10 นิ้ว (250 มิลลิเมตร) ความกว้าง (W) 4.8 มิลลิเมตร บรรจุแพคละ 100 เส้น

฿ 160 ฿ 160
มีสินค้าราคาส่ง

(มีหลายคุณสมบัติให้เลือก)

CAB00254-G12

สายรัด (Cable Ties) เนื้อพลาสติกคุณภาพเกรด A Brand GIANTLOK ความยาว (L) 12 นิ้ว (300 มิลลิเมตร) ความกว้าง (W) 4.8 มิลลิเมตร บรรจุแพคละ 100 เส้น

฿ 185 ฿ 185
มีสินค้าราคาส่ง

(มีหลายคุณสมบัติให้เลือก)

CAB00254-G14.5

สายรัด (Cable Ties) เนื้อพลาสติกคุณภาพเกรด A Brand GIANTLOK ความยาว (L) 14.5 นิ้ว (370 มิลลิเมตร) ความกว้าง (W) 4.8 มิลลิเมตร บรรจุแพคละ 100 เส้น

฿ 225 ฿ 225
มีสินค้าราคาส่ง

(มีหลายคุณสมบัติให้เลือก)

CAB00254-G6MH

เนื้อพลาสติกคุณภาพเกรด A บรรจุแพคละ 100 เส้น

฿ 179 ฿ 179
มีสินค้าราคาส่ง

(มีหลายคุณสมบัติให้เลือก)

CAB00254-G8RL

สายรัด (Cable Ties) เนื้อพลาสติกคุณภาพเกรด A Brand GIANTLOK ปลดล็อคได้ ความยาว โดยประมาณ (L) 8 นิ้ว (200 มิลลิเมตร) ความกว้าง (W) 4.8 มิลลิเมตร บรรจุแพคละ 100 เส้น

฿ 220 ฿ 220
มีสินค้าราคาส่ง

(มีหลายคุณสมบัติให้เลือก)

CAB00344-G4

สายรัด (Cable Ties) เนื้อพลาสติกคุณภาพเกรด A Brand GIANTLOK ความยาว (L) 4.39 นิ้ว (100 มิลลิเมตร) มีป้ายเขียน ความกว้าง (W) 2.5 มิลลิเมตร ขนาดป้าย 20.4 x 9.1 มิลลิเมตร บรรจุแพคละ 100 เส้น

฿ 180 ฿ 180
มีสินค้าราคาส่ง
สินค้าหมด

(มีหลายคุณสมบัติให้เลือก)

CAB00344-G8

สายรัด (Cable Ties) เนื้อพลาสติกคุณภาพเกรด A Brand GIANTLOK ความยาว (L) 8 นิ้ว (210 มิลลิเมตร) มีป้ายเขียน ความกว้าง (W) 2.5 มิลลิเมตร ขนาดป้าย 20.4 x 9.1 มิลลิเมตร บรรจุแพคละ 100 เส้น

฿ 200 ฿ 200
มีสินค้าราคาส่ง

(มีหลายคุณสมบัติให้เลือก)

CAB00344-3

สายรัด (Cable Ties) เนื้อพลาสติกคุณภาพ ความยาว (L) 3 นิ้ว มีป้ายเขียน ความกว้าง (W) 2 มิลลิเมตร ส่วนป้าย กว้าง 1.3 x 1.9 เซนติเมตร บรรจุแพคละ 30 เส้น

฿ 39 ฿ 39
มีสินค้าราคาส่ง

(มีหลายคุณสมบัติให้เลือก)

CAB00042

ลวดหุ้มพลาสติก ใช้สำหรับมัด หรือ จัดเก็บสายไฟ สายแลน สายต่างๆ ให้เรียบร้อย บรรจุ 1 ม้วน ความยาวสาย 5 เมตร แพคบรรจุซองใสอย่างดี

฿ 59 ฿ 59
มีสินค้าราคาส่ง

(มีหลายคุณสมบัติให้เลือก)

CAB00029

แถบรัดขนาดเล็ก ใช้จัดเก็บหูฟังมือถือ สายโทรศัพท์ สาย Adapter สายไฟเส้นเล็กๆ และสายอุปกรณ์ต่างๆ ความยาว 10 ซม. ความหนา 1 ซม. บรรจุทั้งหมด 10 เส้นต่อ 1 แพค สามารถแกะมาใช้อีกได้ใหม่หลายครั้ง

฿ 39 ฿ 39
มีสินค้าราคาส่ง

CAB00029-N

แถบรัดหลายสีใช้จัดเก็บสายไฟ สายแลน และสายอุปกรณ์ต่างๆ ช่วยในการแบ่งประเภทสายไฟให้สังเกตได้ง่าย บรรจุทั้งหมด 6 เส้นต่อ 1 แพค สามารถแกะมาใช้อีกได้ใหม่หลายครั้ง

฿ 69 ฿ 69
มีสินค้าราคาส่ง

CAB00029-BT20

ความยาว 20 ซม. ความหนา 1.2 ซม. บรรจุทั้งหมด 10 เส้นต่อ 1 แพค ใช้จัดเก็บหูฟังมือถือ สายโทรศัพท์ สาย Adapter สายไฟ และสายอุปกรณ์ต่างๆ สามารถแกะมาใช้อีกได้ใหม่หลายครั้ง

฿ 129 ฿ 129
มีสินค้าราคาส่ง

(มีหลายคุณสมบัติให้เลือก)

CAB00029-BT30

ความยาว 30 ซม. ความหนา 1.2 ซม. บรรจุทั้งหมด 10 เส้นต่อ 1 แพค ใช้จัดเก็บหูฟังมือถือ สายโทรศัพท์ สาย Adapter สายไฟ และสายอุปกรณ์ต่างๆ สามารถแกะมาใช้อีกได้ใหม่หลายครั้ง

฿ 149 ฿ 149
มีสินค้าราคาส่ง

(มีหลายคุณสมบัติให้เลือก)

CAB00029-BT25

ตีนตุ๊กแกรัดสายไฟ ความยาว 25 ซม. ความหนา 1.2 ซม. บรรจุทั้งหมด 10 เส้นต่อ 1 แพค ใช้จัดเก็บหูฟังมือถือ สายโทรศัพท์ สาย Adapter สายไฟ และสายอุปกรณ์ต่างๆ สามารถแกะมาใช้อีกได้ใหม่หลายครั้ง

฿ 139 ฿ 139
มีสินค้าราคาส่ง

(มีหลายคุณสมบัติให้เลือก)

CAB00029-BT15

ตีนตุ๊กแกรัดสายไฟ ความยาว 15 ซม. ความหนา 1.2 ซม. บรรจุทั้งหมด 10 เส้นต่อ 1 แพค ใช้จัดเก็บหูฟังมือถือ สายโทรศัพท์ สาย Adapter สายไฟ และสายอุปกรณ์ต่างๆ สามารถแกะมาใช้อีกได้ใหม่หลายครั้ง

฿ 109 ฿ 109
มีสินค้าราคาส่ง

(มีหลายคุณสมบัติให้เลือก)

CAB00029-PIN15

ตีนตุ๊กแกรัดสายไฟ แบบหัวเข็ม ความยาว 15 ซม. ความหนา 1.1 ซม. บรรจุทั้งหมด 10 เส้นต่อ 1 แพค ใช้จัดเก็บหูฟังมือถือ สายโทรศัพท์ สาย Adapter สายไฟ และสายอุปกรณ์ต่างๆ สามารถแกะมาใช้อีกได้ใหม่หลายครั้ง

฿ 109 ฿ 109
มีสินค้าราคาส่ง

(มีหลายคุณสมบัติให้เลือก)

CAB00029-R1

ตีนตุ๊กแกรัดสายไฟ แบบม้วน หน้ากว้าง 1 ซม. ยาว 3 เมตร ใช้จัดเก็บหูฟังมือถือ สายโทรศัพท์ สาย Adapter สายไฟ และสายอุปกรณ์ต่างๆ

฿ 159 ฿ 159
มีสินค้าราคาส่ง

(มีหลายคุณสมบัติให้เลือก)

CAB00029-R1.5

ตีนตุ๊กแกรัดสายไฟ แบบม้วน หน้ากว้าง 1.5 ซม. ยาว 3 เมตร ใช้จัดเก็บหูฟังมือถือ สายโทรศัพท์ สาย Adapter สายไฟ และสายอุปกรณ์ต่างๆ

฿ 189 ฿ 189
มีสินค้าราคาส่ง

(มีหลายคุณสมบัติให้เลือก)

CAB00029-R2

ตีนตุ๊กแกรัดสายไฟ แบบม้วน หน้ากว้าง 2 ซม. ยาว 3 เมตร ใช้จัดเก็บหูฟังมือถือ สายโทรศัพท์ สาย Adapter สายไฟ และสายอุปกรณ์ต่างๆ

฿ 199 ฿ 199
มีสินค้าราคาส่ง

(มีหลายคุณสมบัติให้เลือก)

CAB00578

ก้างปลา วัสดุเป็นยาง มีความหนืด ไม่ลื่นหลุดง่าย ใช้พันเก็บสายหูฟัง สมอลทอล์ค สายชาร์จมือถือ และสายต่างๆ ที่เป็นสายเส้นเล็ก เพื่อความเป็นระเบียบเรียบร้อย ช่วยแก้ปัญหาสายพันกัน ป้องกันสายสัญญาณขาด หรือ หักใน

฿ 49 ฿ 49
มีสินค้าราคาส่ง

NET00101

ตัวเลขสำหรับระบุสาย (Cable Marker) ขายเป็นแพค 1 แพคมี ตัวเลข 0-9 เลขละ 10 ตัว ใช้สำหรับร้อยเข้าไปในสายแลน สายไฟ สายโทรศัพท์ ก่อนทำการจัมพ์หัว เพื่อระบุหมายเลขของสายแต่ละเส้น

฿ 120 ฿ 120
มีสินค้าราคาส่ง

NET00101-AE

ตัวเลขสำหรับระบุสาย (Cable Marker) ขายเป็นแพค 1 แพคมี ตัวอักษร A-E ตัวอักษรละ 20 ตัว ใช้สำหรับร้อยเข้าไปในสายแลน สายไฟ สายโทรศัพท์ ก่อนทำการจัมพ์หัว เพื่อระบุตัวอักษรของสายแต่ละเส้น

฿ 120 ฿ 120
มีสินค้าราคาส่ง

NET00389

ไส้ไก่พันสายไฟ บรรจุแพคม้วนในกระบอกใสอย่างดี

฿ 99 ฿ 99
มีสินค้าราคาส่ง

(มีหลายคุณสมบัติให้เลือก)

NET00389-P16

ไส้ไก่พันสายไฟ เบอร์ 16 เส้นผ่าศูนย์กลาง 16 มิลลิเมตร บรรจุในถุง ความยาวสายโดยประมาณ 10 เมตร

฿ 299 ฿ 299
มีสินค้าราคาส่ง

(มีหลายคุณสมบัติให้เลือก)

NET00389-P12

ไส้ไก่พันสายไฟ เบอร์ 12 เส้นผ่าศูนย์กลาง 12 มิลลิเมตร บรรจุในถุง ความยาวสายโดยประมาณ 10 เมตร

฿ 199 ฿ 199
มีสินค้าราคาส่ง

(มีหลายคุณสมบัติให้เลือก)

NET00389-P20

ไส้ไก่พันสายไฟ เบอร์ 20 เส้นผ่าศูนย์กลาง 20 มิลลิเมตร บรรจุในถุง ความยาวสายโดยประมาณ 10 เมตร

฿ 290 ฿ 290
มีสินค้าราคาส่ง

(มีหลายคุณสมบัติให้เลือก)