แปลง 110V เป็น 220V

PWR00706-1000VA3

หม้อแปลงไฟ (Transformer) แบบ Stepdown ใช้แปลงระบบไฟจาก 110V เป็น 220V เต้าเสียบ และเต้ารับทั้งหมด เป็นแบบหัวเสียบ 3 ตา ให้ความปลอดภัยสูง มีปุ่มเปิด-ปิดการจ่ายไฟด้านหน้า มีฟิวส์ ช่วยป้องกันอุปกรณ์เสียหาย จากไฟลัดวงจร หรือใช้ไฟเกินพิกัดเครื่อง สำหรับนำอุปกรณ์จากประเทศไทย (ไฟ 220V) ไปใช้ในต่างประเทศ (ไฟ 110V)

฿ 3,690 ฿ 3,690