LAN & NETWORK • อุปกรณ์แลน และ เครือข่าย

ADP00415-WALLU3

฿ 149 ฿ 149
มีสินค้าราคาส่ง

ADP00415-WALIU3

฿ 139 ฿ 139
มีสินค้าราคาส่ง

ADP00415-WALI

฿ 59 ฿ 59
มีสินค้าราคาส่ง

ADP00408-LAN1

อะไหล่สำหรับเปลี่ยนซ่อม หัว LAN (RJ45) 1 Port เฉพาะหัว (เป็นหัวตัวเมีย F) ใช้เป็นอะไหล่เปลี่ยน ซ่อม LAN Port บนเมนบอร์ด หรือ อุปกรณ์อื่นๆ ที่ใช้ Port LAN เป็นส่วนประกอบ

฿ 59 ฿ 59
มีสินค้าราคาส่ง

ADP00615-VM

VGA (RGB) 15 Pins เป็น หัวตัวผู้ (M) แบบนำมาประกอบเอง แยกขายเฉพาะส่วนหัว ใช้เป็นอะไหล่ในการประกอบเข้าชุด

฿ 20 ฿ 20
มีสินค้าราคาส่ง

ADP00615-VF

VGA (RGB) 15 Pins เป็น หัวตัวเมีย (F) แบบนำมาประกอบเอง แยกขายเฉพาะส่วนหัว ใช้เป็นอะไหล่ในการประกอบเข้าชุด

฿ 20 ฿ 20
มีสินค้าราคาส่ง

ADP00615-VMM

หัวแปลง Port VGA (RGB) 15 Pins ตัวผู้ทั้ง 2 ด้าน (M>M) สำหรับแปลงหัวต่อ แบบตัวเมีย ให้เป็นหัวต่อ แบบตัวผู้ ใช้ได้กับอุปกรณ์หลายประเภท ทั้งการ์ดจอ สายจอ หน้ากาก (Outlet) VGA Splitter และอื่นๆ

฿ 79 ฿ 79
มีสินค้าราคาส่ง

ADP00615-VFF

หัวแปลง Port VGA (RGB) 15 Pins ตัวเมียทั้ง 2 ด้าน (F>F) สำหรับแปลงหัวต่อ แบบตัวผู้ ให้เป็นหัวต่อ แบบตัวเมีย ใช้ได้กับอุปกรณ์หลายประเภท ทั้งการ์ดจอ สายจอ หน้ากาก (Outlet) VGA Splitter และอื่นๆ

฿ 79 ฿ 79
มีสินค้าราคาส่ง

ADP00615-L

หัวแปลง Port VGA 15 Pins เป็นหัวฉาก เป็นหัวตัวเมีย 1 ด้าน และตัวผู้ 1 ด้าน ใช้เปลี่ยนทิศทางการเดินสาย หรือหลบสายให้ไม่เกะกะเวลาติดตั้งจอในบริเวณแคบ หรือพื้นที่ติดผนัง

฿ 159 ฿ 159
มีสินค้าราคาส่ง

ADP00624

หัวแปลง HDMI เป็นหัวฉาก ตัวเมีย 1 ด้าน และ ตัวผู้ 1 ด้าน (F > M) เหมาะสำหรับเปลี่ยนทิศทางการเดินสาย HDMI ในพื้นที่จำกัด เช่น ถ้าใช้เป็นสายตรง HDMI ตามปกติ ด้านหลังอุปกรณ์ที่ต้องวางชิดผนัง (จอ LCD หรือ เครื่องเล่น Player) จะกินพื้นที่มาก ใช้หัวต่อนี้ต่อเพิ่มเข้าไปเพื่อปรับทิศทางเป็นงอขึ้น หรืองอลง ทำให้กินพื้นที่น้อยลงในการวางอุปกรณ์ชิดหรือติดผนังได้เพิ่มขึ้น

฿ 129 ฿ 129
มีสินค้าราคาส่ง

ADP00624-RT

หัวแปลง HDMI เป็นหัวฉาก (แบบฉากด้านข้าง) ออกแบบให้หมุน 90 องศา ไปทางด้านขวา เหมาะสำหรับเปลี่ยนทิศทางการเดินสาย HDMI ในพื้นที่จำกัด เช่น ถ้าใช้เป็นสายตรง HDMI ตามปกติ ด้านหลังอุปกรณ์ที่ต้องวางชิดผนัง (จอ LCD หรือ เครื่องเล่น Player) จะกินพื้นที่มาก ใช้หัวต่อนี้ต่อเพิ่มเข้าไปเพื่อปรับทิศทางเป็นงอด้านข้าง ทำให้เบี่ยงทิศทางสาย HDMI ให้หมุนไปตามที่ต้องการ สะดวกและเหมาะสมต่อการใช้งานมากขึ้น

฿ 79 ฿ 79
มีสินค้าราคาส่ง

ADP00624-LF

หัวแปลง HDMI เป็นหัวฉาก (แบบฉากด้านข้าง) ออกแบบให้หมุน 90 องศา ไปทางด้านซ้าย เหมาะสำหรับเปลี่ยนทิศทางการเดินสาย HDMI ในพื้นที่จำกัด เช่น ถ้าใช้เป็นสายตรง HDMI ตามปกติ ด้านหลังอุปกรณ์ที่ต้องวางชิดผนัง (จอ LCD หรือ เครื่องเล่น Player) จะกินพื้นที่มาก ใช้หัวต่อนี้ต่อเพิ่มเข้าไปเพื่อปรับทิศทางเป็นงอด้านข้าง ทำให้เบี่ยงทิศทางสาย HDMI ให้หมุนไปตามที่ต้องการ สะดวกและเหมาะสมต่อการใช้งานมากขึ้น

฿ 79 ฿ 79
มีสินค้าราคาส่ง

ADP00624-R

หัวแปลง HDMI เป็นหัวฉาก และหัวตรง ออกแบบให้หมุนได้ 90-180 องศา สามารถหมุนขึ้น หรือหมุนลงก็ได้ เหมาะสำหรับเปลี่ยนทิศทางการเดินสาย HDMI ในพื้นที่จำกัด เช่น ถ้าใช้เป็นสายตรง HDMI ตามปกติ ด้านหลังอุปกรณ์ที่ต้องวางชิดผนัง (จอ LCD หรือ เครื่องเล่น Player) จะกินพื้นที่มาก ใช้หัวต่อนี้ต่อเพิ่มเข้าไปเพื่อปรับทิศทางเป็นงอขึ้น หรืองอลง ทำให้กินพื้นที่น้อยลงในการวางอุปกรณ์ชิดหรือติดผนังได้เพิ่มขึ้น

฿ 169 ฿ 169
มีสินค้าราคาส่ง

ADP00624-RMNF

หัวแปลง Mini HDMI (F) เป็น HDMI (M) หัวฉาก และหัวตรง ออกแบบให้หมุนได้ 90-180 องศา สามารถหมุนขึ้น หรือหมุนลงก็ได้ เหมาะสำหรับเปลี่ยนทิศทางการเดินสาย HDMI ในพื้นที่จำกัด เช่น ถ้าใช้เป็นสายตรง HDMI ตามปกติ ด้านหลังอุปกรณ์ที่ต้องวางชิดผนัง (จอ LCD หรือ เครื่องเล่น Player) จะกินพื้นที่มาก ใช้หัวต่อนี้ต่อเพิ่มเข้าไปเพื่อปรับทิศทางเป็นงอขึ้น หรืองอลง ทำให้กินพื้นที่น้อยลงในการวางอุปกรณ์ชิดหรือติดผนังได้เพิ่มขึ้น

฿ 199 ฿ 199
มีสินค้าราคาส่ง

ADP00624-RMC

หัวแปลง HDMI (F) เป็น Micro HDMI (M) หัวฉาก และหัวตรง ออกแบบให้หมุนได้ 90-180 องศา สามารถหมุนขึ้น หรือหมุนลงก็ได้ เหมาะสำหรับเปลี่ยนทิศทางการเดินสาย HDMI ในพื้นที่จำกัด เช่น ถ้าใช้เป็นสายตรง HDMI ตามปกติ ด้านหลังอุปกรณ์ที่ต้องวางชิดผนัง (จอ LCD หรือ เครื่องเล่น Player) จะกินพื้นที่มาก ใช้หัวต่อนี้ต่อเพิ่มเข้าไปเพื่อปรับทิศทางเป็นงอขึ้น หรืองอลง ทำให้กินพื้นที่น้อยลงในการวางอุปกรณ์ชิดหรือติดผนังได้เพิ่มขึ้น

฿ 199 ฿ 199
มีสินค้าราคาส่ง

ADP00631-I

หัวต่อยาวสาย HDMI แบบหัวตรง ตัวเมียทั้ง 2 ด้าน (F>F) ใช้ต่อเชื่อมสาย HDMI 2 เส้น ให้เป็นเส้นเดียว เพื่อเพิ่มความยาวสาย ในการใช้งาน

฿ 59 ฿ 59
มีสินค้าราคาส่ง

ADP00631-L

หัวต่อยาวสาย HDMI แบบหัวฉาก ตัวเมียทั้ง 2 ด้าน (F>F) ใช้ปรับเปลี่ยนทิศทางของสาย HDMI เพื่อป้องกันสายหักงอ และ ต่อเชื่อมสาย HDMI 2 เส้น ให้เป็นเส้นเดียว เพื่อเพิ่มความยาวสายในการใช้งาน

฿ 139 ฿ 139
มีสินค้าราคาส่ง

ADP00631-WALI

หัวต่อยาวสาย HDMI แบบหัวตรง ตัวเมียทั้ง 2 ด้าน (F>F) มีรูขันน๊อตยึด ใช้ติดตั้งบนหน้ากาก HDMI (Wall Outlet)

฿ 139 ฿ 139
มีสินค้าราคาส่ง

ADP00631-WALICB

หัวต่อยาวสาย HDMI แบบหัวตรง ตัวเมียทั้ง 2 ด้าน (F>F) มีรูขันน๊อตยึด ใช้ติดตั้งบนหน้ากาก HDMI (Wall Outlet)

฿ 189 ฿ 189
มีสินค้าราคาส่ง

ADP00631-WALL

หัวต่อยาวสาย HDMI แบบหัวฉาก 90 องศา ตัวเมียทั้ง 2 ด้าน (F>F) มีรูขันน๊อตยึด ใช้ติดตั้งบนหน้ากาก HDMI (Wall Outlet) ช่วยปรับเปลี่ยนทิศทางของสาย HDMI เพื่อป้องกันสายหักงอ

฿ 139 ฿ 139
มีสินค้าราคาส่ง

ADP00631-EKLRP

เหมาะสำหรับใช้ต่อเชื่อมขยายสัญญาณสาย HDMI สายยาว 2 เส้น ให้ใช้งานได้เสถียร และ ไม่สูญเสียค่าสัญญาณในการรับ-ส่งข้อมูล

฿ 990 ฿ 990
มีสินค้าราคาส่ง

ADP00631-4K2.0

รองรับทั้ง HDMI 2.0 และ HDMI รุ่นที่ต่ำกว่า รับ-ส่งข้อมูลได้สูงสุด 6 Gbps รองรับค่าความละเอียดสูงสุดได้ถึง 4k/2k@60 Hz รองรับ HDCP 2.2 และ ระบบ 3D เหมาะสำหรับใช้ต่อเชื่อมขยายสัญญาณสาย HDMI สายยาว 2 เส้น ให้ใช้งานได้เสถียร และ ไม่สูญเสียค่าสัญญาณในการรับ-ส่งข้อมูล

฿ 790 ฿ 790
มีสินค้าราคาส่ง

ADP00631-RP

หัวต่อยาว HDMI Repeater ตัวเมียทั้ง 2 ด้าน (F>F) เพิ่มระยะสัญญาณสาย HDMI (V1.4 1080P) ให้ต่อกันได้ยาวถึง 40 เมตร โดยไม่สูญเสียคุณภาพสัญญาณ

฿ 950 ฿ 950
มีสินค้าราคาส่ง
สินค้าหมด

ADP00760

ใช้สำหรับแปลงช่องเสียบ RCA (ตัวผู้) ไปเป็นหัวเสียบ RCA 2 ช่อง (ตัวเมีย) เหมาะใช้แปลงต่อแยกช่องเสียบอุปกรณ์ต่างๆ แบบ RCA เป็น 2 ช่อง

฿ 39 ฿ 39
มีสินค้าราคาส่ง

ADP00386

หัวเสียบแปลง BNC ตัวผู้ เป็น RCA (AV) ตัวเมีย ใช้ควบคู่กับสายกล้องวงจรปิดสำเร็จรูป เพื่อนำไปใช้ต่อที่ Port ด้านหลังเครื่องบันทึกกล้องวงจรปิด สั่งซื้อเพิ่มสายกล้องวงจรปิดสำเร็จรูป

฿ 29 ฿ 29
มีสินค้าราคาส่ง

ADP00386-TW

หัวแปลง BNC ด้านท้ายเป็นเกลียวนอก (F-Type) ใช้สำหรับต่อสาย RG6

฿ 29 ฿ 29
มีสินค้าราคาส่ง

ADP00386-F2AV

หัวแปลง BNC (F) to AV (M) ใช้สำหรับต่อ หรือ แปลงจากหัวแบบ BNC เป็นหัว AV ตัวผู้ (M)

฿ 25 ฿ 25
มีสินค้าราคาส่ง

ADP00386-MC

แจ็ค BNC ตัวผู้ (M) สำหรับ RG6 แบบใช้คีมบีบ (Crimp)

฿ 25 ฿ 25
มีสินค้าราคาส่ง

ADP00386-LMC

แจ็ค BNC ตัวผู้ (M) สำหรับ RG6 Link (แท้) (UC-0026) แบบใช้คีมบีบ (Crimp)

฿ 35 ฿ 35
มีสินค้าราคาส่ง

ADP00386-FF

เป็นแบบตัวเมียทั้ง 2 ด้าน (F > F) เหมาะสำหรับเชื่อมต่อสายอากาศทีวี (RG6) ที่สั้นไป สามารถใช้หัวต่อเชื่่อมสายที่มี ไม่ต้องซื้อใหม่ทั้งเส้น

฿ 25 ฿ 25
มีสินค้าราคาส่ง