ตารางรวมหม้อแปลงไฟทั้งหมด พร้อมสเปคและราคา

Last updated: 2021-11-19  |  451 จำนวนผู้เข้าชม  | 

รวมหม้อแปลงไฟฟ้า สเปค และ ราคา

ออกใบกำกับภาษีได้ ราคารวม VAT

  คลิกที่หัวข้อ ดูหม้อแปลงไฟฟ้ารุ่นที่ต้องการได้ทันที

นำเครื่องใช้ไฟฟ้าจากต่างประเทศ  => มาเสียบใช้งานที่ประเทศไทย
   หม้อแปลงไฟ  จาก  220V  เป็น  110V + 100V
   หม้อแปลงไฟ  จาก  220V  เป็น  110V + 120V
   หม้อแปลงไฟ  จาก  220V  เป็น  120V
   หม้อแปลงไฟ  จาก  220V  เป็น  100V + 120V
นำเครื่องใช้ไฟฟ้าจากประเทศไทย  => ไปเสียบใช้งานที่ต่างประเทศ
   หม้อแปลงไฟ  จาก  110V  เป็น  220V

 

หม้อแปลงไฟ Input 220V => Output 110V (1 ช่อง
) + 100V (1 ช่อง)  50/60Hz

  

 สำหรับเสียบใช้งานที่ประเทศไทย (220V)   แปลงเครื่องใช้ไฟฟ้าจากต่างประเทศ (100V หรือ 110V)
* เสียบใช้ได้ 2 ช่องพร้อมกัน   แต่ค่าวัตต์รวมของเครื่องใช้ไฟฟ้า   ต้องไม่เกินสเปคค่าวัตต์ที่หม้อแปลงรองรับ

รหัสสินค้ารองรับกระแสไฟไม่เกิน (W)
ฟิวส์ (Fuse)ราคารวม vat
สเปค
PWR00706-200VA
160 วัตต์
1A
1,990  บาท

PWR00706-300VA
240 วัตต์2A
2,290  บาท
PWR00706-400VA
320 วัตต์
2A
2,590  บาท
PWR00706-500VA
400 วัตต์3A
2,790  บาท
PWR00706-600VA
480 วัตต์
3A
3,090  บาท
PWR00706-800VA
640 วัตต์
5A
3,390  บาท
PWR00706-1000VA
800 วัตต์
5A3,690  บาท
PWR00706-1250VA
1000 วัตต์
6A
3,990  บาท

 

 หม้อแปลงไฟ Input 220V => Output 110V (2 ช่อง) + 100V (2 ช่อง)  50/60Hz

   หม้อแปลงไฟหม้อแปลงไฟ (ด้านหลัง)หม้อแปลงไฟ (ด้านข้าง)
 สำหรับเสียบใช้งานที่ประเทศไทย (220V)    แปลงเครื่องใช้ไฟฟ้าจากต่างประเทศ (100V หรือ 110V)
* เสียบใช้ได้ 4 ช่องพร้อมกัน (เสียบให้ตรงกับค่าแรงดัน V)    และค่าวัตต์รวมของเครื่องใช้ไฟฟ้า   ต้องไม่เกินสเปคค่าวัตต์ที่หม้อแปลงรองรับ

รหัสสินค้ารองรับกระแสไฟไม่เกิน (W)
ฟิวส์ (Fuse)ราคารวม vat
สเปค
PWR00706-1500VA
1200 วัตต์
7A
4,990  บาท

PWR00706-1750VA
1400 วัตต์8A
5,590  บาท
PWR00706-2000VA
1600 วัตต์
10A
5,990  บาท
PWR00706-2500VA
2000 วัตต์15A
6,990  บาท
PWR00706-3000VA2400 วัตต์
15A
7,590  บาท

 

 

 

 หม้อแปลงไฟ Input 220V => Output 110V (1 ช่อง) + 120V (1 ช่อง)  50/60Hz

หม้อแปลงไฟ  
 

  สำหรับเสียบใช้งานที่ประเทศไทย (220V)    แปลงเครื่องใช้ไฟฟ้าจากต่างประเทศ (110V หรือ 120V)
* เสียบใช้ได้ 2 ช่องพร้อมกัน   แต่ค่าวัตต์รวมของเครื่องใช้ไฟฟ้า   ต้องไม่เกินสเปคค่าวัตต์ที่หม้อแปลงรองรับ

รหัสสินค้ารองรับกระแสไฟไม่เกิน (W)
ฟิวส์ (Fuse)ราคารวม vat
สเปค
PWR00706-200VAN
160 วัตต์
1A
1,990  บาท

PWR00706-300VAN
240 วัตต์2A
2,290  บาท
PWR00706-400VAN
320 วัตต์
2A
2,590  บาท 
PWR00706-500VAN400 วัตต์3A
2,790  บาท
PWR00706-600VAN
480 วัตต์
3A
3,090  บาท 
PWR00706-800VAN640 วัตต์
5A
3,390  บาท 
PWR00706-1000VAN
800 วัตต์
5A3,690  บาท 
PWR00706-1250VAN1000 วัตต์
6A
3,990  บาท 

 

 หม้อแปลงไฟ Input 220V => Output 110V (2 ช่อง) + 120V (2 ช่อง)  50/60Hz

หม้อแปลงไฟ   หม้อแปลงไฟ (ด้านหลัง)หม้อแปลงไฟ (ด้านข้าง)
 สำหรับเสียบใช้งานที่ประเทศไทย (220V)    แปลงเครื่องใช้ไฟฟ้าจากต่างประเทศ (110V หรือ 120V)
* เสียบใช้ได้ 4 ช่องพร้อมกัน (เสียบให้ตรงกับค่าแรงดัน V)  และค่าวัตต์รวมของเครื่องใช้ไฟฟ้า  ต้องไม่เกินสเปคค่าวัตต์ที่หม้อแปลงรองรับ

รหัสสินค้ารองรับกระแสไฟไม่เกิน (W)
ฟิวส์ (Fuse)ราคารวม vat
สเปค
PWR00706-1500VAN
1200 วัตต์
7A
4,990  บาท

PWR00706-1750VAN1400 วัตต์8A
5,590  บาท
PWR00706-2000VAN
1600 วัตต์
10A
5,990  บาท
PWR00706-2500VAN2000 วัตต์15A
6,990  บาท
PWR00706-3000VAN2400 วัตต์
15A
7,590  บาท

 

 

 หม้อแปลงไฟ Input 220V => Output 120V (2 ช่อง)  50/60Hz

หม้อแปลงไฟ  
 

 สำหรับเสียบใช้งานที่ประเทศไทย (220V)   แปลงเครื่องใช้ไฟฟ้าจากต่างประเทศ (120V)
* เสียบใช้ได้ 2 ช่องพร้อมกัน   แต่ค่าวัตต์รวมของเครื่องใช้ไฟฟ้า   ต้องไม่เกินสเปคค่าวัตต์ที่หม้อแปลงรองรับ

รหัสสินค้ารองรับกระแสไฟไม่เกิน (W)
ฟิวส์ (Fuse)ราคารวม vat
สเปค
PWR00706-1000VA2
800 วัตต์
5A3,690  บาท
PWR00706-1250VA21000 วัตต์
6A
3,990  บาท

 

 หม้อแปลงไฟ Input 220V => Output 120V (4 ช่อง)  50/60Hz

   หม้อแปลงไฟหม้อแปลงไฟ (ด้านหลัง)หม้อแปลงไฟ (ด้านข้าง)

 สำหรับเสียบใช้งานที่ประเทศไทย (220V)    แปลงเครื่องใช้ไฟฟ้าจากต่างประเทศ (120V)
* เสียบใช้ได้ 4 ช่องพร้อมกัน   และค่าวัตต์รวมของเครื่องใช้ไฟฟ้า  ต้องไม่เกินสเปคค่าวัตต์ที่หม้อแปลงรองรับ

รหัสสินค้ารองรับกระแสไฟไม่เกิน (W)
ฟิวส์ (Fuse)ราคารวม vat
สเปค
PWR00706-1500VA2
1200 วัตต์
7A
4,990  บาท

PWR00706-1750VA21400 วัตต์8A
5,590  บาท
PWR00706-2000VA2
1600 วัตต์
10A
5,990  บาท
PWR00706-2500VA2
2000 วัตต์15A
6,990  บาท
PWR00706-3000VA22400 วัตต์
15A
7,590  บาท

 

 

 

หม้อแปลงไฟ Input 220V => Output 100V (1 ช่อง) + 120V (1 ช่อง)  50/60Hz

หม้อแปลงไฟ  

  สำหรับเสียบใช้งานที่ประเทศไทย (220V)    แปลงเครื่องใช้ไฟฟ้าจากต่างประเทศ (100V หรือ 120V)
* เสียบใช้ได้ 2 ช่องพร้อมกัน   แต่ค่าวัตต์รวมของเครื่องใช้ไฟฟ้า   ต้องไม่เกินสเปคค่าวัตต์ที่หม้อแปลงรองรับ

รหัสสินค้ารองรับกระแสไฟไม่เกิน (W)
ฟิวส์ (Fuse)ราคารวม vat
สเปค
PWR00706-1000VAR
800 วัตต์
5A3,690  บาท
PWR00706-1250VAR1000 วัตต์
6A
3,990  บาท

 

 หม้อแปลงไฟ Input 220V => Output 100V (2 ช่อง) + 120V (2 ช่อง)  50/60Hz

   หม้อแปลงไฟหม้อแปลงไฟ (ด้านหลัง)หม้อแปลงไฟ (ด้านข้าง)
 สำหรับเสียบใช้งานที่ประเทศไทย (220V)    แปลงเครื่องใช้ไฟฟ้าจากต่างประเทศ (100V หรือ 120V)
* เสียบใช้ได้ 4 ช่องพร้อมกัน (เสียบให้ตรงกับค่าแรงดัน V)  และค่าวัตต์รวมของเครื่องใช้ไฟฟ้า  ต้องไม่เกินสเปคค่าวัตต์ที่หม้อแปลงรองรับ

รหัสสินค้ารองรับกระแสไฟไม่เกิน (W)
ฟิวส์ (Fuse)ราคารวม vat
สเปค
PWR00706-1500VAR1200 วัตต์
7A
4,990  บาท

PWR00706-1750VAR1400 วัตต์8A
5,590  บาท
PWR00706-2000VAR1600 วัตต์
10A
5,990  บาท
PWR00706-2500VAR2000 วัตต์15A
6,990  บาท
PWR00706-3000VAR2400 วัตต์
15A
7,590  บาท

 

 

 

หม้อแปลงไฟ Input 110V => Output 220V (2 ช่อง)  50/60Hz

หม้อแปลงไฟหม้อแปลงไฟ (ด้านหลัง)  

  สำหรับเสียบใช้งานในต่างประเทศ (110V)    แปลงเครื่องใช้ไฟฟ้าจากเมืองไทย (220V)
* เสียบใช้ได้ 2 ช่องพร้อมกัน   แต่ค่าวัตต์รวมของเครื่องใช้ไฟฟ้า   ต้องไม่เกินสเปคค่าวัตต์ที่หม้อแปลงรองรับ

รหัสสินค้ารองรับกระแสไฟไม่เกิน (W)
ฟิวส์ (Fuse)ราคารวม vat
สเปค
PWR00706-1000VA3
800 วัตต์
10A3,990  บาท

 

 หม้อแปลงไฟ Input 110V => Output 220V (4 ช่อง)  50/60Hz

   หม้อแปลงไฟหม้อแปลงไฟ (ด้านหลัง)หม้อแปลงไฟ (ด้านข้าง)
 สำหรับเสียบใช้งานในต่างประเทศ (110V)    แปลงเครื่องใช้ไฟฟ้าจากเมืองไทย (220V)
* เสียบใช้ได้ 4 ช่องพร้อมกัน  และค่าวัตต์รวมของเครื่องใช้ไฟฟ้า  ต้องไม่เกินสเปคค่าวัตต์ที่หม้อแปลงรองรับ

รหัสสินค้ารองรับกระแสไฟไม่เกิน (W)
ฟิวส์ (Fuse)ราคารวม vat
สเปค
PWR00706-2000VA3
1600 วัตต์
15A
6,290  บาท
PWR00706-3000VA32400 วัตต์
20A
8,990  บาท

 

 

เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ นโยบายความเป็นส่วนตัวและคุกกี้