มาตรฐาน มอก. (TIS)

CAB00238-THXXL1.8

AC Power Cord, good quality (NEMA 5-15P to IEC320 C13), TIS cable, 100% brass, resistant to rust, 16A 250V, connect all ground lines.

฿ 359 ฿ 359
Wholesale

(Product variants available)

CAB00259-UTHXXL1.8

High-quality AC Power cord for PDU UPS (IEC 320 C19) with TIS. 100% brass plug head, rust-resistant, pump head 16A 250V to all ground lines.

฿ 459 ฿ 459
Wholesale

(Product variants available)

CAB00238-THLH1.8

Good quality AC Power cable, TIS head, high quality, 100% brass plug (10A 250V) with "TIS" brand stamped on the product.

฿ 259 ฿ 259
Wholesale

(Product variants available)

CAB00238-THMH1.8

Good quality AC Power cable, TIS head, high quality, 100% brass plug (10A 250V) with "TIS" brand stamped on the product.

฿ 239 ฿ 239
Wholesale

(Product variants available)

CAB00259-TH1.8

Good quality AC power cord, Grade A, with TIS. 100% brass plug, used as ac cable, computer monitor, server system, machinery, medical equipment.

฿ 250 ฿ 250
Wholesale

(Product variants available)

CAB00279-TH1.8

High-quality AC Power cable (TIS). Grade A, plug head made of 100% brass, rust-resistant, Copper cross-section 1 SQ.MM. (10A 250V)

฿ 269 ฿ 269
Wholesale

(Product variants available)

CAB00333-TH5

AC Power cable three holes, TIS standard, can be used as a notebook charger or notebook adapter power cord, plug type NEMA 5-15P (M) and IEC C5 (F), made of 100% brass.

฿ 399 ฿ 399
Wholesale

(Product variants available)

CAB00259-UTHXL1.8

High-quality AC Power cord for PDU UPS (IEC 320 C19) with TIS. 100% brass plug head, rust-resistant, pump head 16A 250V to all ground lines.

฿ 389 ฿ 389
Wholesale

(Product variants available)

CAB00238-TH1.8U

สายไฟ AC คุณภาพสูง สายได้มาตรฐาน มอก. (TIS) มีกราวนด์ทุกเส้น หัวปลั๊กสายไฟ ผลิตด้วยทองเหลือง 100% ทนทานต่อสนิม ใช้กับเครื่องมือช่าง เครื่องซักผ้า อุปกรณ์ทางการแพทย์ เครื่องจักร ฯลฯ

฿ 239 ฿ 239
Wholesale
Out of stock

CAB00333-TH3

หัวปลั๊กชนิด NEMA 5-15P (M) กับ IEC C5 (F) ผลิตด้วยสายไฟ VCT ได้มาตรฐาน มอก. (TIS) หน้าตัดทองแดง 1 SQ.MM. มีกราวนด์ทุกเส้น

฿ 339 ฿ 339
Wholesale

CAB00238-THXXL3S

AC power cord 3m, TIS 3 pin-round head plug (100% brass) one side of the cable another bare side for DIY work to use with various electrical appliances

฿ 389 ฿ 389
Wholesale
Out of stock

CAB00248-M1.8-BL

คุณภาพสูง เกรด A มาตรฐาน มอก. ประเทศไทย มีตรา TIS มอก. ประทับบนหัว และ บนสายไฟ ทุกเส้น หัวปลั๊ก 10A 250V TIS166-2549 ผลิตด้วย มาตรฐาน VKF

฿ 99 ฿ 99
Wholesale

(Product variants available)

CAB00238-THL2705

สายไฟ (AC Power) คุณภาพสูง เกรด A มาตรฐาน มอก. ประเทศไทย หัวฉาก (270 องศา) 3 ตา หัวปลั๊กสายไฟ ผลิตด้วยทองเหลือง 100% ทนทานต่อสนิม หน้าตัดทองแดง 1 SQ.MM. มีกราวนด์ทุกเส้น เหมาะสำหรับอุปกรณ์ที่ต้องการคุณภาพสายไฟที่ได้มาตรฐานสูง อุปกรณ์เครื่องมือช่าง, อุปกรณ์ทางการแพทย์, เครื่องจักร ฯลฯ

฿ 369 ฿ 369
Wholesale

CAB00238-THL2703

สายไฟ (AC Power) คุณภาพสูง เกรด A มาตรฐาน มอก. ประเทศไทย หัวฉาก (270 องศา) 3 ตา หัวปลั๊กสายไฟ ผลิตด้วยทองเหลือง 100% ทนทานต่อสนิม หน้าตัดทองแดง 1 SQ.MM. มีกราวนด์ทุกเส้น เหมาะสำหรับอุปกรณ์ที่ต้องการคุณภาพสายไฟที่ได้มาตรฐานสูง อุปกรณ์เครื่องมือช่าง, อุปกรณ์ทางการแพทย์, เครื่องจักร ฯลฯ

฿ 299 ฿ 299
Wholesale
Out of stock

CAB00238-THM1.8

สายไฟ (AC Power) คุณภาพสูง เกรด A มาตรฐาน มอก. ประเทศไทย หัวปลั๊กสายไฟ ผลิตด้วยทองเหลือง 100% ทนทานต่อสนิม หน้าตัดทองแดง 0.75 Sq.mm. มีกราวนด์ทุกเส้น เหมาะสำหรับอุปกรณ์ที่ต้องการคุณภาพสายไฟที่ได้มาตรฐานสูง อุปกรณ์เครื่องมือช่าง, อุปกรณ์ทางการแพทย์, เครื่องจักร ฯลฯ

฿ 189 ฿ 189
Wholesale

CAB00238-TH1.8MHS

สายไฟ (AC Power) คุณภาพสูง เกรด A มาตรฐาน มอก. ประเทศไทย (ทั้งหัวและตัวสาย) หัวปลั๊กสายไฟ ผลิตด้วยทองเหลือง 100% ทนทานต่อสนิม หน้าตัดทองแดง 0.75 MM2 มีกราวนด์ทุกเส้น เหมาะสำหรับงาน DIY ต่อใช้งานกับอุปกรณ์ต่างๆ เช่น หม้อแปลง ปลั๊กไฟ DIY เครื่องมือช่าง ซ่อมแซมเครื่องใช้ไฟฟ้า เปลี่ยนสายเครื่องใช้ไฟฟ้าบางประเภท ให้ได้คุณภาพสายไฟสูง ได้มาตรฐาน ฯลฯ

฿ 199 ฿ 199
Wholesale

CAB00238-TH1.8XLHS

สายไฟ (AC Power) คุณภาพสูง เกรด A มาตรฐาน มอก. ประเทศไทย (ทั้งหัวและตัวสาย) หัวปลั๊กสายไฟ ผลิตด้วยทองเหลือง 100% ทนทานต่อสนิม หน้าตัดทองแดง 1.5 MM2 มีกราวนด์ทุกเส้น เหมาะสำหรับงาน DIY ต่อใช้งานกับอุปกรณ์ต่างๆ เช่น หม้อแปลง ปลั๊กไฟ DIY เครื่องมือช่าง ซ่อมแซมเครื่องใช้ไฟฟ้า เปลี่ยนสายเครื่องใช้ไฟฟ้าบางประเภท ให้ได้คุณภาพสายไฟสูง ได้มาตรฐาน ฯลฯ

฿ 269 ฿ 269
Wholesale

CAB00238-TH1.8LHS

สายไฟ (AC Power) คุณภาพสูง เกรด A มาตรฐาน มอก. ประเทศไทย (ทั้งหัวและตัวสาย) หัวปลั๊กสายไฟ ผลิตด้วยทองเหลือง 100% ทนทานต่อสนิม หน้าตัดทองแดง 1 MM2 มีกราวนด์ทุกเส้น เหมาะสำหรับงาน DIY ต่อใช้งานกับอุปกรณ์ต่างๆ เช่น หม้อแปลง ปลั๊กไฟ DIY เครื่องมือช่าง ซ่อมแซมเครื่องใช้ไฟฟ้า เปลี่ยนสายเครื่องใช้ไฟฟ้าบางประเภท ให้ได้คุณภาพสายไฟสูง ได้มาตรฐาน ฯลฯ

฿ 229 ฿ 229
Wholesale

CAB00238-THXXL1.8S

AC power cord, TIS 3 pin-round head plug (100% brass) one side of the cable another bare side for DIY work to use with various electrical appliances

฿ 310 ฿ 310
Wholesale

CAB00238-THXL1.8S

AC power cord, TIS 3 pin-round head plug (100% brass) one side of the cable another bare side for DIY work to use with various electrical appliances

฿ 269 ฿ 269
Wholesale
Out of stock

CAB00333-TH1.8

หัวปลั๊ก NEMA 5-15P (M) กับ IEC C5 (F) ผลิตด้วยสายไฟ VCT ได้มาตรฐาน มอก. (TIS) หน้าตัดทองแดง 1 SQ.MM. มีกราวนด์ทุกเส้น

฿ 289 ฿ 289
Wholesale

CAB00238-THRL1.8

สายไฟ (AC Power) คุณภาพสูง เกรด A มาตรฐาน มอก. ประเทศไทย หัวกลม หัวฉาก (90 องศา) 3 ตา หัวปลั๊กสายไฟ ผลิตด้วยทองเหลือง 100% ทนทานต่อสนิม หน้าตัดทองแดง 1 MM2 มีกราวนด์ทุกเส้น เหมาะสำหรับอุปกรณ์ที่ต้องการคุณภาพสายไฟที่ได้มาตรฐานสูง อุปกรณ์เครื่องมือช่าง, อุปกรณ์ทางการแพทย์, เครื่องจักร ฯลฯ

฿ 235 ฿ 235
Wholesale

CAB00238-THL2701.8

สายไฟ (AC Power) คุณภาพสูง เกรด A มาตรฐาน มอก. ประเทศไทย หัวฉาก (270 องศา) 3 ตา หัวปลั๊กสายไฟ ผลิตด้วยทองเหลือง 100% ทนทานต่อสนิม หน้าตัดทองแดง 1 MM2 มีกราวนด์ทุกเส้น เหมาะสำหรับอุปกรณ์ที่ต้องการคุณภาพสายไฟที่ได้มาตรฐานสูง อุปกรณ์เครื่องมือช่าง, อุปกรณ์ทางการแพทย์, เครื่องจักร ฯลฯ

฿ 279 ฿ 279
Wholesale

CAB00238-THXL10

AC Power Cord, good quality 10 meter (NEMA 5-15P to IEC320 C13), TIS cable, 100% brass, resistant to rust, 16A 250V, connect all ground lines.

฿ 599 ฿ 599
Wholesale

CAB00238-THXL5

AC Power Cord, good quality 5 meter (NEMA 5-15P to IEC320 C13), TIS cable, 100% brass, resistant to rust, 16A 250V, connect all ground lines.

฿ 439 ฿ 439
Wholesale

CAB00238-THXL3

AC Power Cord, good quality 3 meter (NEMA 5-15P to IEC320 C13), TIS cable, 100% brass, resistant to rust, 16A 250V, connect all ground lines.

฿ 339 ฿ 339
Wholesale

CAB00238-THXL1.8

AC Power Cord, good quality 1.8 meter (NEMA 5-15P to IEC320 C13), TIS cable, 100% brass, resistant to rust, 16A 250V, connect all ground lines.

฿ 279 ฿ 279
Wholesale

CAB00238-TH3

หัวปลั๊กทองเหลือง 100% ต่อกราวนด์ทุกเส้น เหมาะสำหรับอุปกรณ์ที่ต้องการสายไฟคุณภาพ มาตรฐานสูง เหมาะสำหรับ เป็นสายไฟคอมพิวเตอร์ เครื่องมือช่าง อุปกรณ์ทางการแพทย์

฿ 279 ฿ 279
Wholesale
Out of stock

CAB00238-TH1.8

สายไฟ (AC Power) คุณภาพสูง เกรด A มาตรฐาน มอก. ประเทศไทย หัวปลั๊กสายไฟ ผลิตด้วยทองเหลือง 100% ทนทานต่อสนิม หน้าตัดทองแดง 1 MM2 มีกราวนด์ทุกเส้น เหมาะสำหรับอุปกรณ์ที่ต้องการคุณภาพสายไฟที่ได้มาตรฐานสูง อุปกรณ์เครื่องมือช่าง, อุปกรณ์ทางการแพทย์, เครื่องจักร ฯลฯ

฿ 229 ฿ 229
Wholesale

CAB00238-TH1

หัวปลั๊กสายไฟ ผลิตด้วยทองเหลือง 100% ทนทานต่อสนิม หน้าตัดทองแดง 1 SQ.MM. มีกราวนด์ทุกเส้น เหมาะสำหรับอุปกรณ์ที่ต้องการคุณภาพสายไฟที่ได้มาตรฐานสูง อุปกรณ์เครื่องมือช่าง, อุปกรณ์ทางการแพทย์, เครื่องจักร ฯลฯ

฿ 129 ฿ 129
Wholesale
เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ นโยบายความเป็นส่วนตัวและคุกกี้