CABLE TIES - สายรัดต่างๆ

CAB00029-R2.5-BL

ตีนตุ๊กแกรัดสายไฟ แบบม้วน หน้ากว้าง 2.5 ซม. ยาว 3 เมตร ใช้จัดเก็บหูฟังมือถือ สายโทรศัพท์ สาย Adapter สายไฟ และสายอุปกรณ์ต่างๆ

฿ 209 ฿ 209
Wholesale

(Product variants available)

CAB00029-H

แถบรัดขนาดเล็ก ใช้จัดเก็บหูฟังมือถือ สายโทรศัพท์ สาย Adapter สายไฟเส้นเล็กๆ และสายอุปกรณ์ต่างๆ ความยาว 10 ซม. ความหนา 1 ซม. บรรจุทั้งหมด 10 เส้นต่อ 1 แพค สามารถแกะมาใช้อีกได้ใหม่หลายครั้ง

฿ 39 ฿ 39
Wholesale

CAB00029-BT20-BL

ตีนตุ๊กแก สำหรับรัดสายไฟ ยาว 20 ซม. หนา 1.2 ซม. บรรจุแพคละ 10 เส้น ใช้จัดเก็บหูฟังมือถือ สายโทรศัพท์ สาย Adapter สายไฟ และสายอุปกรณ์ต่างๆ

฿ 129 ฿ 129
Wholesale

(Product variants available)

CAB00029-BT30-BL

ตีนตุ๊กแก สำหรับรัดสายไฟ ยาว 30 ซม. หนา 1.2 ซม. บรรจุแพคละ 10 เส้น ใช้จัดเก็บหูฟังมือถือ สายโทรศัพท์ สาย Adapter สายไฟ และสายอุปกรณ์ต่างๆ

฿ 149 ฿ 149
Wholesale

(Product variants available)

CAB00029-BT25-BL

ตีนตุ๊กแก สำหรับรัดสายไฟ ยาว 25 ซม. หนา 1.2 ซม. บรรจุแพคละ 10 เส้น ใช้จัดเก็บหูฟังมือถือ สายโทรศัพท์ สาย Adapter สายไฟ และสายอุปกรณ์ต่างๆ

฿ 139 ฿ 139
Wholesale

(Product variants available)

CAB00254-G6MH-1

เนื้อพลาสติกคุณภาพเกรด A บรรจุแพคละ 100 เส้น

฿ 179 ฿ 179
Wholesale

(Product variants available)

CAB00029-BT15-BL

ตีนตุ๊กแก สำหรับรัดสายไฟ ยาว 15 ซม. หนา 1.2 ซม. บรรจุแพคละ 10 เส้น ใช้จัดเก็บหูฟังมือถือ สายโทรศัพท์ สาย Adapter สายไฟ และสายอุปกรณ์ต่างๆ

฿ 109 ฿ 109
Wholesale

(Product variants available)

CAB00029-PIN15-1

ตีนตุ๊กแกรัดสายไฟ แบบหัวเข็ม ความยาว 15 ซม. ความหนา 1.1 ซม. บรรจุทั้งหมด 10 เส้นต่อ 1 แพค ใช้จัดเก็บหูฟังมือถือ สายโทรศัพท์ สาย Adapter สายไฟ และสายอุปกรณ์ต่างๆ สามารถแกะมาใช้อีกได้ใหม่หลายครั้ง

฿ 109 ฿ 109
Wholesale

(Product variants available)

CAB00029-R1.5-BL

ตีนตุ๊กแก แบบม้วน สำหรับนำไปตัดแบ่งใช้เอง มีให้เลือกหลายสี ความยาวทั้งหมด 3 เมตร ใช้จัดเก็บหูฟังมือถือ สายโทรศัพท์ สาย Adapter สายไฟ

฿ 189 ฿ 189
Wholesale

(Product variants available)

CAB00344-3-1

สายรัด (Cable Ties) เนื้อพลาสติกคุณภาพ ความยาว (L) 3 นิ้ว มีป้ายเขียน ความกว้าง (W) 2 มิลลิเมตร ส่วนป้าย กว้าง 1.3 x 1.9 เซนติเมตร บรรจุแพคละ 30 เส้น

฿ 39 ฿ 39
Wholesale

(Product variants available)

CAB00344-G4-1

สายรัด (Cable Ties) เนื้อพลาสติกคุณภาพเกรด A Brand GIANTLOK ความยาว (L) 4.39 นิ้ว (100 มิลลิเมตร) มีป้ายเขียน ความกว้าง (W) 2.5 มิลลิเมตร ขนาดป้าย 20.4 x 9.1 มิลลิเมตร บรรจุแพคละ 100 เส้น

฿ 180 ฿ 180
Wholesale
Out of stock

(Product variants available)

CAB00344-G8-1

สายรัด (Cable Ties) เนื้อพลาสติกคุณภาพเกรด A Brand GIANTLOK ความยาว (L) 8 นิ้ว (210 มิลลิเมตร) มีป้ายเขียน ความกว้าง (W) 2.5 มิลลิเมตร ขนาดป้าย 20.4 x 9.1 มิลลิเมตร บรรจุแพคละ 100 เส้น

฿ 200 ฿ 200
Wholesale

(Product variants available)

CAB00254-G8RL-1

สายรัด (Cable Ties) เนื้อพลาสติกคุณภาพเกรด A Brand GIANTLOK ปลดล็อคได้ ความยาว โดยประมาณ (L) 8 นิ้ว (200 มิลลิเมตร) ความกว้าง (W) 4.8 มิลลิเมตร บรรจุแพคละ 100 เส้น

฿ 220 ฿ 220
Wholesale

(Product variants available)

CAB00254-G14.5-1

สายรัด (Cable Ties) เนื้อพลาสติกคุณภาพเกรด A Brand GIANTLOK ความยาว (L) 14.5 นิ้ว (370 มิลลิเมตร) ความกว้าง (W) 4.8 มิลลิเมตร บรรจุแพคละ 100 เส้น

฿ 225 ฿ 225
Wholesale

(Product variants available)

CAB00254-G3-1

สายรัด (Cable Ties) เนื้อพลาสติกคุณภาพเกรด A Brand GIANTLOK • ความยาว (L) 3 นิ้ว (80 มิลลิเมตร) ความกว้าง (W) 2.4 มิลลิเมตร บรรจุแพคละ 100 เส้น

฿ 25 ฿ 25
Wholesale

(Product variants available)

CAB00254-G12-BL

ที่รัดสายไฟ เข็มขัดรัดสายไฟ หรือ เคเบิ้ลไทร์ (Cable Ties) brand GIANTLOK ยาว (L) 12 นิ้ว (300 มิลลิเมตร) กว้าง (W) 4.8 มิลลิเมตร บรรจุแพคละ 100 เส้น

฿ 185 ฿ 185
Wholesale

(Product variants available)

CAB00254-G10-BL

GIANTLOK ที่รัดสายไฟ เข็มขัดรัดสายไฟ หรือ เคเบิ้ลไทร์ (Cable Ties) ยาว (L) 10 นิ้ว (250 มิลลิเมตร) กว้าง (W) 4.8 มิลลิเมตร บรรจุแพคละ 100 เส้น

฿ 160 ฿ 160
Wholesale

(Product variants available)

CAB00254-G8-1

สายรัด (Cable Ties) เนื้อพลาสติกคุณภาพเกรด A Brand GIANTLOK ความยาว (L) 8 นิ้ว (200 มิลลิเมตร) ความกว้าง (W) 3.6 มิลลิเมตร บรรจุแพคละ 100 เส้น

฿ 85 ฿ 85
Wholesale
Out of stock

(Product variants available)

CAB00254-G6-1

สายรัด (Cable Ties) เนื้อพลาสติกคุณภาพเกรด A Brand GIANTLOK ความยาว (L) 6 นิ้ว (150 มิลลิเมตร) ความกว้าง (W) 3.6 มิลลิเมตร บรรจุแพคละ 100 เส้น

฿ 65 ฿ 65
Wholesale

(Product variants available)

CAB00254-G4-BL

GIANTLOK ที่รัดสายไฟ เข็มขัดรัดสายไฟ หรือ เคเบิ้ลไทร์ (Cable Ties) ยาว (L) 4 นิ้ว (100 มิลลิเมตร) กว้าง (W) 2.5 มิลลิเมตร บรรจุแพคละ 100 เส้น

฿ 30 ฿ 30
Wholesale

(Product variants available)

CAB00029-R2-BL

ตีนตุ๊กแกรัดสายไฟ แบบม้วน หน้ากว้าง 2 ซม. ยาว 3 เมตร ใช้จัดเก็บหูฟังมือถือ สายโทรศัพท์ สาย Adapter สายไฟ และสายอุปกรณ์ต่างๆ

฿ 199 ฿ 199
Wholesale

(Product variants available)

CAB00029-R1-BL

ตีนตุ๊กแก ที่รัดสายไฟ แบบม้วน มีให้เลือกหลายสี นำไปตัดแบ่งใช้เองได้ ความยาวรวม 3 เมตร ใช้จัดเก็บหูฟังมือถือ สายโทรศัพท์ สาย Adapter สายไฟ

฿ 159 ฿ 159
Wholesale

(Product variants available)

CAB00578

ก้างปลา วัสดุเป็นยาง มีความหนืด ไม่ลื่นหลุดง่าย ใช้พันเก็บสายหูฟัง สมอลทอล์ค สายชาร์จมือถือ และสายต่างๆ ที่เป็นสายเส้นเล็ก เพื่อความเป็นระเบียบเรียบร้อย ช่วยแก้ปัญหาสายพันกัน ป้องกันสายสัญญาณขาด หรือ หักใน

฿ 49 ฿ 49
Wholesale

CAB00029-N

แถบรัดหลายสีใช้จัดเก็บสายไฟ สายแลน และสายอุปกรณ์ต่างๆ ช่วยในการแบ่งประเภทสายไฟให้สังเกตได้ง่าย บรรจุทั้งหมด 6 เส้นต่อ 1 แพค สามารถแกะมาใช้อีกได้ใหม่หลายครั้ง

฿ 69 ฿ 69
Wholesale

CAB00029

แถบรัดขนาดเล็ก ใช้จัดเก็บหูฟังมือถือ สายโทรศัพท์ สาย Adapter สายไฟเส้นเล็กๆ และสายอุปกรณ์ต่างๆ ความยาว 10 ซม. ความหนา 1 ซม. บรรจุทั้งหมด 10 เส้นต่อ 1 แพค สามารถแกะมาใช้อีกได้ใหม่หลายครั้ง

฿ 39 ฿ 39
Wholesale
Out of stock

CAB00042-1

ลวดหุ้มพลาสติก ใช้สำหรับมัด หรือ จัดเก็บสายไฟ สายแลน สายต่างๆ ให้เรียบร้อย บรรจุ 1 ม้วน ความยาวสาย 5 เมตร แพคบรรจุซองใสอย่างดี

฿ 29 ฿ 29
Wholesale

(Product variants available)

เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ นโยบายความเป็นส่วนตัวและคุกกี้