HDMI

ADP00375

หัวแปลง Port HDMI (Input F) เป็น DVI (24+5) (Output M) ใช้สาย HDMI เสียบต่อจากเครื่องเล่น หรือ หลังการ์ดจอ (Input) แล้วนำปลายสาย HDMI เสียบเข้ากับหัวแปลง และ นำหัวแปลง DVI (M) เสียบเข้าจอคอมพิวเตอร์ หรือ LCD (Output)

฿ 199 ฿ 199
Wholesale

ADP00375-N

หัวแปลง Port HDMI (Input F) เป็น DVI (18+1) (Output M) ใช้สาย HDMI เสียบต่อจากเครื่องเล่น หรือ หลังการ์ดจอ (Input) แล้วนำปลายสาย HDMI เสียบเข้ากับหัวแปลง และ นำหัวแปลง DVI (M) เสียบเข้าจอคอมพิวเตอร์ หรือ LCD (Output)

฿ 220 ฿ 220
Wholesale

ADP00375-RT

หัวแปลง Port HDMI (Input F) เป็น DVI (24+1) (Output M) ใช้สาย HDMI เสียบต่อจากเครื่องเล่น หรือ หลังการ์ดจอ (Input) แล้วนำปลายสาย HDMI เสียบเข้ากับหัวแปลง และ นำหัวแปลง DVI (M) เสียบเข้าจอคอมพิวเตอร์ หรือ LCD (Output) เป็นแบบหัวฉาก หมุนได้ ป้องกันสายขาด หรือ หักง่าย เพราะหัวสามารถโค้งงอได้ตามลักษณะแนวสายที่เปลี่ยนแปลงไป

฿ 239 ฿ 239
Wholesale

ADP00483

หัวต่อสำหรับ แปลง Port HDMI ตัวผู้ เป็น DVI ตัวเมีย (24+5) เหมาะสำหรับ คอมพิวเตอร์ หรืออุปกรณ์ที่ต้องการแปลง Port HDMI เป็น Port DVI เพื่อรองรับอุปกรณ์สายต่อแบบ DVI

฿ 199 ฿ 199
Wholesale

ADP00483-VGAS

หัวต่อสำหรับ แปลง Port HDMI ตัวผู้ (M) เป็น VGA ตัวเมีย (F) เหมาะสำหรับ คอมพิวเตอร์ หรืออุปกรณ์ที่ต้องการแปลง Port HDMI เป็น Port VGA เพื่อรองรับอุปกรณ์สายต่อแบบ VGA แถมพร้อมสาย Stereo ยาว 1 เมตร จำนวน 1 เส้น สำหรับนำสัญญาณเสียง

฿ 759 ฿ 759
Wholesale

ADP00483-VG2HD

หัวต่อสำหรับ แปลง Port VGA ตัวผู้ (M) เป็น HDMI ตัวเมีย (F) เหมาะสำหรับ คอมพิวเตอร์ หรืออุปกรณ์ที่ต้องการแปลง Port VGA (Input = เข้า) เป็น Port HDMI (Output = ออก) เพื่อรองรับอุปกรณ์สายต่อแบบ HDMI แถมพร้อมสาย Stereo ยาว 1 เมตร จำนวน 1 เส้น สำหรับนำสัญญาณเสียง และ สาย Micro USB สำหรับเสียบจ่ายไฟ 5V ให้อุปกรณ์

฿ 859 ฿ 859
Wholesale

ADP00624

หัวแปลง HDMI เป็นหัวฉาก ตัวเมีย 1 ด้าน และ ตัวผู้ 1 ด้าน (F > M) เหมาะสำหรับเปลี่ยนทิศทางการเดินสาย HDMI ในพื้นที่จำกัด เช่น ถ้าใช้เป็นสายตรง HDMI ตามปกติ ด้านหลังอุปกรณ์ที่ต้องวางชิดผนัง (จอ LCD หรือ เครื่องเล่น Player) จะกินพื้นที่มาก ใช้หัวต่อนี้ต่อเพิ่มเข้าไปเพื่อปรับทิศทางเป็นงอขึ้น หรืองอลง ทำให้กินพื้นที่น้อยลงในการวางอุปกรณ์ชิดหรือติดผนังได้เพิ่มขึ้น

฿ 129 ฿ 129
Wholesale

ADP00624-U

ใช้ได้กับคอมพิวเตอร์ และ คอมพิวเตอร์ Notebook ที่เสียบสาย HDMI ยาว แล้วมีปัญหาไม่ขึ้นภาพ ภาพล้ม ภาพเลื่อน หรือ กระพริบ ใช้เสียบกับ Port USB 5V ในส่วน Input (เครื่องส่ง)

฿ 199 ฿ 199
Wholesale

ADP00624-RT

หัวแปลง HDMI เป็นหัวฉาก (แบบฉากด้านข้าง) ออกแบบให้หมุน 90 องศา ไปทางด้านขวา เหมาะสำหรับเปลี่ยนทิศทางการเดินสาย HDMI ในพื้นที่จำกัด เช่น ถ้าใช้เป็นสายตรง HDMI ตามปกติ ด้านหลังอุปกรณ์ที่ต้องวางชิดผนัง (จอ LCD หรือ เครื่องเล่น Player) จะกินพื้นที่มาก ใช้หัวต่อนี้ต่อเพิ่มเข้าไปเพื่อปรับทิศทางเป็นงอด้านข้าง ทำให้เบี่ยงทิศทางสาย HDMI ให้หมุนไปตามที่ต้องการ สะดวกและเหมาะสมต่อการใช้งานมากขึ้น

฿ 79 ฿ 79
Wholesale

ADP00624-LF

หัวแปลง HDMI เป็นหัวฉาก (แบบฉากด้านข้าง) ออกแบบให้หมุน 90 องศา ไปทางด้านซ้าย เหมาะสำหรับเปลี่ยนทิศทางการเดินสาย HDMI ในพื้นที่จำกัด เช่น ถ้าใช้เป็นสายตรง HDMI ตามปกติ ด้านหลังอุปกรณ์ที่ต้องวางชิดผนัง (จอ LCD หรือ เครื่องเล่น Player) จะกินพื้นที่มาก ใช้หัวต่อนี้ต่อเพิ่มเข้าไปเพื่อปรับทิศทางเป็นงอด้านข้าง ทำให้เบี่ยงทิศทางสาย HDMI ให้หมุนไปตามที่ต้องการ สะดวกและเหมาะสมต่อการใช้งานมากขึ้น

฿ 79 ฿ 79
Wholesale
Out of stock

ADP00624-R

หัวแปลง HDMI เป็นหัวฉาก และหัวตรง ออกแบบให้หมุนได้ 90-180 องศา สามารถหมุนขึ้น หรือหมุนลงก็ได้ เหมาะสำหรับเปลี่ยนทิศทางการเดินสาย HDMI ในพื้นที่จำกัด เช่น ถ้าใช้เป็นสายตรง HDMI ตามปกติ ด้านหลังอุปกรณ์ที่ต้องวางชิดผนัง (จอ LCD หรือ เครื่องเล่น Player) จะกินพื้นที่มาก ใช้หัวต่อนี้ต่อเพิ่มเข้าไปเพื่อปรับทิศทางเป็นงอขึ้น หรืองอลง ทำให้กินพื้นที่น้อยลงในการวางอุปกรณ์ชิดหรือติดผนังได้เพิ่มขึ้น

฿ 169 ฿ 169
Wholesale

ADP00624-RMNF

หัวแปลง Mini HDMI (F) เป็น HDMI (M) หัวฉาก และหัวตรง ออกแบบให้หมุนได้ 90-180 องศา สามารถหมุนขึ้น หรือหมุนลงก็ได้ เหมาะสำหรับเปลี่ยนทิศทางการเดินสาย HDMI ในพื้นที่จำกัด เช่น ถ้าใช้เป็นสายตรง HDMI ตามปกติ ด้านหลังอุปกรณ์ที่ต้องวางชิดผนัง (จอ LCD หรือ เครื่องเล่น Player) จะกินพื้นที่มาก ใช้หัวต่อนี้ต่อเพิ่มเข้าไปเพื่อปรับทิศทางเป็นงอขึ้น หรืองอลง ทำให้กินพื้นที่น้อยลงในการวางอุปกรณ์ชิดหรือติดผนังได้เพิ่มขึ้น

฿ 199 ฿ 199
Wholesale

ADP00624-RMN

หัวแปลง HDMI (F) เป็น Mini HDMI (M) หัวฉาก และหัวตรง ออกแบบให้หมุนได้ 90-180 องศา สามารถหมุนขึ้น หรือหมุนลงก็ได้ เหมาะสำหรับเปลี่ยนทิศทางการเดินสาย HDMI ในพื้นที่จำกัด เช่น ถ้าใช้เป็นสายตรง HDMI ตามปกติ ด้านหลังอุปกรณ์ที่ต้องวางชิดผนัง (จอ LCD หรือ เครื่องเล่น Player) จะกินพื้นที่มาก ใช้หัวต่อนี้ต่อเพิ่มเข้าไปเพื่อปรับทิศทางเป็นงอขึ้น หรืองอลง ทำให้กินพื้นที่น้อยลงในการวางอุปกรณ์ชิดหรือติดผนังได้เพิ่มขึ้น

฿ 199 ฿ 199
Wholesale

ADP00624-RMC

หัวแปลง HDMI (F) เป็น Micro HDMI (M) หัวฉาก และหัวตรง ออกแบบให้หมุนได้ 90-180 องศา สามารถหมุนขึ้น หรือหมุนลงก็ได้ เหมาะสำหรับเปลี่ยนทิศทางการเดินสาย HDMI ในพื้นที่จำกัด เช่น ถ้าใช้เป็นสายตรง HDMI ตามปกติ ด้านหลังอุปกรณ์ที่ต้องวางชิดผนัง (จอ LCD หรือ เครื่องเล่น Player) จะกินพื้นที่มาก ใช้หัวต่อนี้ต่อเพิ่มเข้าไปเพื่อปรับทิศทางเป็นงอขึ้น หรืองอลง ทำให้กินพื้นที่น้อยลงในการวางอุปกรณ์ชิดหรือติดผนังได้เพิ่มขึ้น

฿ 199 ฿ 199
Wholesale

ADP00624-DPHD

ตัวส่ง (Input) จะต้องเป็น Display Port เท่านั้น!! ไม่สามารถแปลงกลับด้านได้ เหมาะสำหรับเครื่องคอมพิวเตอร์ Notebook Netbook อุปกรณ์เครื่องเล่นต่างๆ ที่มี Display Port และต้องการแปลงเพื่อไปต่อเข้ากับจอภาพ หรือ เครื่องรับที่มีแค่ HDMI Port

฿ 199 ฿ 199
Wholesale

ADP00631-I

หัวต่อยาวสาย HDMI แบบหัวตรง ตัวเมียทั้ง 2 ด้าน (F>F) ใช้ต่อเชื่อมสาย HDMI 2 เส้น ให้เป็นเส้นเดียว เพื่อเพิ่มความยาวสาย ในการใช้งาน

฿ 59 ฿ 59
Wholesale

ADP00631-II

หัวต่อยาวสาย HDMI แบบหัวตรง ตัวเมียทั้ง 2 ด้าน (F>F) ใช้ต่อเชื่อมสาย HDMI 2 เส้น ให้เป็นเส้นเดียว เพื่อเพิ่มความยาวสาย ในการใช้งาน

฿ 59 ฿ 59
Wholesale

ADP00631-L

หัวต่อยาวสาย HDMI แบบหัวฉาก ตัวเมียทั้ง 2 ด้าน (F>F) ใช้ปรับเปลี่ยนทิศทางของสาย HDMI เพื่อป้องกันสายหักงอ และ ต่อเชื่อมสาย HDMI 2 เส้น ให้เป็นเส้นเดียว เพื่อเพิ่มความยาวสายในการใช้งาน

฿ 139 ฿ 139
Wholesale

ADP00631-WALI

หัวต่อยาวสาย HDMI แบบหัวตรง ตัวเมียทั้ง 2 ด้าน (F>F) มีรูขันน๊อตยึด ใช้ติดตั้งบนหน้ากาก HDMI (Wall Outlet)

฿ 139 ฿ 139
Wholesale

ADP00631-WALL

หัวต่อยาวสาย HDMI แบบหัวฉาก 90 องศา ตัวเมียทั้ง 2 ด้าน (F>F) มีรูขันน๊อตยึด ใช้ติดตั้งบนหน้ากาก HDMI (Wall Outlet) ช่วยปรับเปลี่ยนทิศทางของสาย HDMI เพื่อป้องกันสายหักงอ

฿ 139 ฿ 139
Wholesale

ADP00631-WALICB

หัวต่อยาวสาย HDMI แบบหัวตรง ตัวเมียทั้ง 2 ด้าน (F>F) มีรูขันน๊อตยึด ใช้ติดตั้งบนหน้ากาก HDMI (Wall Outlet)

฿ 189 ฿ 189
Wholesale

ADP00631-RP

หัวต่อยาว HDMI Repeater ตัวเมียทั้ง 2 ด้าน (F>F) เพิ่มระยะสัญญาณสาย HDMI (V1.4 1080P) ให้ต่อกันได้ยาวถึง 40 เมตร โดยไม่สูญเสียคุณภาพสัญญาณ

฿ 950 ฿ 950
Wholesale
Out of stock

ADP00631-EKLRP

เหมาะสำหรับใช้ต่อเชื่อมขยายสัญญาณสาย HDMI สายยาว 2 เส้น ให้ใช้งานได้เสถียร และ ไม่สูญเสียค่าสัญญาณในการรับ-ส่งข้อมูล

฿ 990 ฿ 990
Wholesale

ADP00631-4K2.0

รองรับทั้ง HDMI 2.0 และ HDMI รุ่นที่ต่ำกว่า รับ-ส่งข้อมูลได้สูงสุด 6 Gbps รองรับค่าความละเอียดสูงสุดได้ถึง 4k/2k@60 Hz รองรับ HDCP 2.2 และ ระบบ 3D เหมาะสำหรับใช้ต่อเชื่อมขยายสัญญาณสาย HDMI สายยาว 2 เส้น ให้ใช้งานได้เสถียร และ ไม่สูญเสียค่าสัญญาณในการรับ-ส่งข้อมูล

฿ 790 ฿ 790
Wholesale
Out of stock

ADP00631-4KN

The Newest 4K HDMI Repeater, receiving and transmitting data up to 18 Gbps, can be connected to an HDMI cable up to 25-40 meters in length.

฿ 890 ฿ 890
Wholesale

ADP00631-FIXF

อะไหล่สำหรับ เปลี่ยน ซ่อมหัว HDMI ตัวเมีย (F) มีรูน๊อตด้านบน สำหรับยึดกับกล่องอุปกรณ์ ใช้ซ่อม เปลี่ยนแทนหัว HDMI บนกล่องอุปกรณ์ เช่น กล่องดาวเทียม HD กล่อง HD Player DVD และอุปกรณ์อื่นๆ ที่ใช้การต่อเชื่อม Port ในลักษณะเดียวกัน

฿ 139 ฿ 139
Wholesale

ADP00603

หัวแปลงช่องเสียบ Mini HDMI เป็น ช่องเสียบแบบ HDMI เหมาะสำหรับเครื่องที่มีช่องเสียบแบบ Mini HDMI แต่มีสายและหัวเสียบแบบ HDMI ปกติ สามารถใช้หัวแปลงนี้ปรับเปลี่ยน Port ได้

฿ 159 ฿ 159
Wholesale

ADP00603-MICRO

หัวแปลงช่องเสียบ Micro HDMI เป็น ช่องเสียบแบบ HDMI เหมาะสำหรับอุปกรณ์ที่มีช่องเสียบแบบ Micro HDMI แต่มีสายและหัวเสียบแบบ HDMI ปกติ สามารถใช้หัวแปลงนี้ปรับเปลี่ยน Port ได้

฿ 159 ฿ 159
Wholesale

ADP00603-2IN1

หัวแปลงช่องเสียบ HDMI เป็น ช่องเสียบแบบ Mini HDMI หรือ Micro HDMI (เลือกใช้อย่างใดอย่างหนึ่ง) สะดวกใช้ ตัวเดียวสามารถปรับเปลี่ยนได้ 2 รูปแบบ (2 IN 1)

฿ 199 ฿ 199
Wholesale
Out of stock

CAB00260-VGAS

สายแปลงสัญญาณภาพ (VGA) และเสียง (Audio) จาก คอมพิวเตอร์ ไปออกจอทีวีทาง HDMI Port รองรับความละเอียดหลากหลาย HDCP

฿ 1,290 ฿ 1,290
Wholesale
เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ นโยบายความเป็นส่วนตัวและคุกกี้