IDE/SATA HARDISK POWER SUPPLY

CAB00023-60CM

หัวทั้งสองด้านมีคลิปเหล็กล็อก พร้อมปุ่มยึด 2 ปุ่ม ช่วยทำให้เสียบสาย Hardisk ได้แน่นกว่ารุ่นธรรมดา

฿ 50 ฿ 50
Wholesale

CAB00362-ORC

หัวต่อ Power 1 หัว สำหรับแยกต่อ Hardisk Sata 2 หัว

฿ 269 ฿ 269

USB00332

USB to IDE or USB to SATA cable can connect to any size Hardisk, PC and Notebook, or all types of Drive CD / DVD R / RW devices.

฿ 399 ฿ 399
Wholesale

USB00725

USB สำหรับต่อพ่วงกับ Hardisk 2.5 นิ้ว แบบ Sata ของ Notebook เสียบต่อ Hardisk แบบง่ายๆ เสียบปุ๊บใช้ได้เลย ไม่ต้องติดตั้ง External Box ให้ยุ่งยาก มีแค่สายก็เสียบใช้ได้ง่ายดาย สะดวกสำหรับพกพาติดตัวไปใช้งานนอกสถานที่

฿ 299 ฿ 299
Wholesale

USB00725-U3

USB 3.0 สำหรับต่อพ่วงกับ Hardisk 2.5 นิ้ว แบบ Sata ของ Notebook เสียบปุ๊บใช้ได้เลย ไม่ต้องติดตั้ง External Box ให้ยุ่งยาก มีแค่สายก็เสียบใช้ได้ง่ายดาย สะดวกสำหรับพกพาติดตัวไปใช้งานนอกสถานที่

฿ 359 ฿ 359
Wholesale
Out of stock

NBA00403

PCMCIA Card สำหรับเสียบใส่ในช่องของเครื่อง Notebook/Netbook (32 Bits) เพิ่ม Port E-Sata (Raid) จำนวน 2 Port สำหรับต่อพ่วงอุปกรณ์ช่องเสียบ E-Sata

฿ 790 ฿ 790
Wholesale

NBA00767

PCMCIA Card สำหรับเสียบใส่ในช่องของเครื่อง Notebook/Netbook ช่วยเพิ่ม Port Sata (Raid) จำนวน 2 Port สำหรับต่อพ่วงอุปกรณ์ช่องเสียบ Sata

฿ 750 ฿ 750
Wholesale

CAB00268

สายสำหรับต่อเพิ่มไฟให้การ์ดจอ (6 Pins) ใช้สำหรับการ์ดจอสเปคสูงๆ บางรุ่นที่ต้องการใช้ไฟเพิ่ม

฿ 59 ฿ 59
Wholesale

CAB00230

ชุดสายสำหรับ Hardisk Sata แบบ 2 in 1 ที่พร้อมหัวเสียบไฟในตัว ยึดติดฮาร์ดดิสได้แน่นกว่า เพราะหัวเสียบ Hardisk และ สายไฟยึดติดเป็นชิ้นเดียวกัน

฿ 89 ฿ 89
Wholesale

CAB00230-H

สายต่อเพิ่มความยาวสาย Sata+Power รวมกันภายในเส้นเดียว ช่วยเพิ่มความยาวสายเดิมให้ยาวเพิ่มขึ้น บริเวณหัวเสียบ จะมีร่องเว้าเพื่อใช้ขันน๊อตยึดได้

฿ 129 ฿ 129
Wholesale

CAB00230-MM

ชุดสายสำหรับ Hardisk Sata แบบ 2 in 1 ที่พร้อมหัวเสียบไฟในตัว ยึดติดฮาร์ดดิสได้แน่นกว่า เพราะหัวเสียบ Hardisk และ สายไฟยึดติดเป็นชิ้นเดียวกัน เป็นหัวเสียบแบบตัวผู้ทั้งสองหัว ( M > M ) สามารถใช้เสียบเชื่อมต่ออุปกรณ์ภายนอก ระหว่าง Hardisk Sata กับ ไดร์ฟ All in One อเนกประสงค์ ที่มีชุดเสียบสาย Hardisk Sata อยู่ด้านหน้า

฿ 120 ฿ 120
Wholesale

CAB00570

ชุดสาย SATA > eSATA หัวคลิปเหล็กล็อก จำนวน 2 Port เกรด A Brand Gigabyte เป็น Slot ใช้ติดตั้งที่ด้านหลังเคสคอมพิวเตอร์ เพื่อความเรียบร้อย และสะดวกใช้งาน รุ่นนี้มีหัวต่อ Power เพิ่มขึ้นมาอีก 1 Port สำหรับจ่ายไฟจาก Power Supply ใช้กับอุปกรณ์ที่ต่อภายนอก Case

฿ 359 ฿ 359
Wholesale

CAB00022

สายรับส่งข้อมูลสำหรับ Hardisk แบบ Serial ATA

฿ 20 ฿ 20
Wholesale

CAB00022-MF

สายรับส่งข้อมูลสำหรับ Hardisk แบบ Serial ATA เป็นสายต่อยาว ด้านหนึ่งเป็นหัวตัวผู้ อีกด้านหนึ่งเป็นหัวตัวเมีย ( M>F )

฿ 20 ฿ 20
Wholesale

CAB00023

สาย Hardisk Sata หัวทั้งสองด้านมีคลิปเหล็กล็อก พร้อมปุ่มยึด 2 ปุ่ม ช่วยทำให้เสียบสาย Hardisk ได้แน่นกว่ารุ่นธรรมดา

฿ 35 ฿ 35
Wholesale

CAB00023-S3L

สายสำหรับ Hardisk Sata 3.0 หัวด้านหนึ่งเป็นหัวตรงมีคลิปเหล็กล็อก พร้อมปุ่มยึด 2 ปุ่ม ส่วนหัวอีกด้านหนึ่งเป็นหัวฉากมีคลิปเหล็กล็อก พร้อมปุ่มยึด 2 ปุ่ม ช่วยทำให้เสียบสาย Hardisk ได้แน่นกว่ารุ่นธรรมดา

฿ 50 ฿ 50
Wholesale

CAB00531-F2M

สายสำหรับต่อเพิ่มความความสาย Hardisk แบบ Serial ATA หัวต่อเป็นตัวผู้ (M) + ตัวเมีย 2 หัว (F) เหมาะสำหรับต่อเพิ่มความยาวสาย และเพิ่ม Port Sata อีก 2 หัว

฿ 89 ฿ 89
Wholesale

CAB00024

สายแพสำหรับต่อ Hardisk แบบ IDE Ultra ATA100 มีหัวต่อทั้งสิ้น 3 Port (ต่อกับเมนบอร์ด 1 Port / ต่อกับ Hardisk หรือ DVD/CD-RW ได้ 2 Port)

฿ 39 ฿ 39
Wholesale

CAB00026

หัวต่อ Power สำหรับ Hardisk Sata ช่วยจ่ายไฟให้กับ Hardisk แบบ Sata

฿ 29 ฿ 29
Wholesale

CAB00151

หัวต่อแยกสายไฟจาก Power Supply เป็น 2 หัว ใช้สำหรับแยกหัวต่อสายไฟเพิ่ม กรณีที่หัวต่อจาก Power Supply มีไม่พอสำหรับการใช้งาน

฿ 30 ฿ 30
Wholesale

CAB00550

สายแปลงช่องจ่ายไฟ Power Supply 20 pins > 24 Pins ใช้เสียบกับเมนบอร์ดรุ่นเก่าที่มี Port จ่ายไฟเป็น 20 pins ให้เป็นหัวจ่ายไฟแบบ 24 Pins เพื่อรองรับ Power Supply รุ่นที่มีหัวเป็น 24 Pins หรือ ใช้ช่วยเพิ่มความยาวของสายไฟ Power Supply

฿ 120 ฿ 120
Wholesale

CAB00405

สายแปลงหัวต่อ (Molex) Power Supply เป็นหัวจ่ายไฟสำหรับ CPU 4 Pins เหมาะ สำหรับต่อเพิ่มให้ Power Supply รุ่นเก่าที่ไม่มีช่องจ่ายไฟให้ CPU 4 Pins หรือดัดแปลงใช้สำหรับ Power Supply ที่ช่องจ่ายไฟ 4 Pins เสีย ไม่ต้องซื้อ Power Supply ใหม่

฿ 59 ฿ 59
Wholesale

CAB00405-8P

สายแปลงหัวต่อ Power Supply 4 Pins เป็นหัว 8 Pins

฿ 59 ฿ 59
Wholesale

CAB00405-6P

สายแปลงหัวต่อ (Sata) Power Supply เป็นหัวจ่ายไฟสำหรับการ์ดจอ 6 Pins เหมาะสำหรับต่อ Port จ่ายไฟการ์ดจอ 6 Pins เพิ่มใน Power Supply ที่มี Port นี้ไม่เพียงพอต่อการใช้งาน

฿ 89 ฿ 89
Wholesale

CAB00405-Y

สายแยก Power (24 Pins ) 2 หัว ใช้เพิ่มการจ่ายไฟให้กับอุปกรณ์บนเมนบอร์ด ด้วยการต่อพ่วง Power Supply ได้ 2 ตัว

฿ 299 ฿ 299
Wholesale

CAB00362-L

หัวต่อ Power 1 หัว สำหรับแยกต่อ Hardisk Sata 2 หัว

฿ 39 ฿ 39
Wholesale

CAB00362-3P

หัวแปลงจากหัว Molex (จาก Power Supply) ให้เป็นหัวเสียบจ่ายไฟแบบ 3 Pins

฿ 39 ฿ 39
Wholesale

CAB00362-S2M

หัวแปลง 1 Power Sata เป็น 2 Power (Molex) เหมาะสำหรับเพิ่ม Port สายไฟ Molex ใน Power Supply

฿ 59 ฿ 59
Wholesale

ADP00231

หัวแปลง IDE to Sata และ Sata to IDE ใช้เสียบกับเมนบอร์ด IDE เพื่อแปลงเป็น Port Sata หรือ ใช้เสียบกับด้านหลัง Hardisk IDE เพื่อแปลงเป็น Port Sata

฿ 299 ฿ 299
Wholesale
Out of stock

ADP00544

เป็นหัวแปลงที่ใช้เสียบกับ Hardisk 2.5 นิ้ว ของ Notebook เพื่อแปลงมาใช้กับ Port IDE สำหรับ Hardisk 3.5 นิ้วของเครื่อง PC เหมาะสำหรับผู้ที่มี Hardisk Notebook และต้องการนำมาใช้ติดตั้งกับเครื่อง PC ตั้งโต๊ะ หรือสำหรับช่างรับกู้ข้อมูลใน Hardisk Notebook นำหัวแปลงไปใช้งานได้สะดวกและเสถียรกว่าเป็นแบบ USB

฿ 120 ฿ 120
Wholesale
Out of stock
This website uses cookies for best user experience, to find out more you can go to our Privacy Policy  and  Cookies Policy