ตัวเลข สัญลักษณ์

STK00055-1X1-BL

Numbers from 1-100 are available in 4 colors, red-blue-green-black. Produced with PVC stickers, waterproof, sun-proof, heat-resistant, and tear-free, used to tell the order, count the number, and stick on things, signs, people, or various areas.

Sold 0 items

฿29 ฿29
 
Wholesale

(Options available)

STK00055-2X2-BL 1-100

Three colors, PVC stickers, waterproof, heat resistance, used to tell the order, count the number, stick on things, signs, people, or various areas.

Sold 0 items

฿99 ฿99
 
Wholesale

(Options available)

STK00055-DATETH-1

สติ๊กเกอร์ PVC ชนิดผิวมัน กันน้ำ กันแดด ทนแสงแดด ทนความร้อน ฉีกไม่ขาด ใช้ติดบนเอกสาร หรือ เพื่อระบุวันที่บนสิ่งของ หรือ บริเวณพื้นที่ต่างๆ

Sold 0 items

฿29 ฿29
 
Wholesale

(Options available)

STK00055-SH-BL

สติ๊กเกอร์ PVC ชนิดผิวมัน กันน้ำ กันแดด ทนแสงแดด ทนความร้อน ฉีกไม่ขาด ใช้ติดรองเท้า เพื่อระบุเบอร์ หรือ ขนาด

Sold 0 items

฿29 ฿29
 
Wholesale

(Options available)

STK00055-DATE-R

สติ๊กเกอร์ PVC ชนิดผิวมัน กันน้ำ กันแดด ทนแสงแดด ทนความร้อน ฉีกไม่ขาด ใช้ติดบนเอกสาร หรือ เพื่อระบุวันที่บนสิ่งของ หรือ บริเวณพื้นที่ต่างๆ

Sold 22 items

฿29 ฿29
 
Wholesale

(Options available)

STK00055-TB-BL 1-15

Number Sticker, die-cut circles for a restaurant to specify the table number. PVC-type stickers are waterproof, sun-proof, heat-resistant.

Sold 0 items

฿99 ฿99
 
Wholesale

(Options available)

STK00350-AR001

สติ๊กเกอร์ รูปลูกศร สีแดง PVC ชนิดผิวมัน กันน้ำ กันแดด ทนแสงแดด ทนความร้อน ฉีกไม่ขาด ใช้สำหรับติดแฟ้ม ติดเอกสาร หรือ ใช้ติดในพื้นที่ต่างๆ เพื่อระบุตำแหน่ง คุณภาพดี ติดแล้วไม่หลุดลอกง่าย

Sold 27 items

฿15 ฿15
 
Wholesale

 

STK00350-AR002

สติ๊กเกอร์ รูปลูกศร สีเหลือง ขอบสีแดง PVC ชนิดผิวด้าน กันน้ำ กันแดด ทนแสงแดด ทนความร้อน ฉีกไม่ขาด ใช้สำหรับติดแฟ้ม ติดเอกสาร หรือ ใช้ติดในพื้นที่ต่างๆ เพื่อระบุตำแหน่ง คุณภาพดี ติดแล้วไม่หลุดลอกง่าย

Sold 0 items

฿19 ฿19
 
Wholesale

 

This website uses cookies for best user experience, to find out more you can go to our Privacy Policy  and  Cookies Policy