FILM • แผ่นฟิล์ม กันรอย กันฝุ่น

FIL00432-T7.7-1

ฟิล์มกันรอยสูญญากาศ สำหรับหน้าจอ Samsung Galaxy Tab 7.7 (P6800) ใช้ติดเพื่อเคลือบป้องกันรอยขีดข่วน หรือฝุ่นไม่ให้สัมผัสผิวหน้าจอ แผ่นฟิล์มจะมีเยื่อบางๆ เคลือบอยู่ ให้ลอกออกทั้ง 2 ด้าน และทำความสะอาดพื้นผิวหน้าจอก่อนติด หน้าจอจะมีสนามแม่เหล็กดูดแผ่นฟิล์มให้ติดกับหน้าจอได้สนิท

Sold 0 items

฿139 ฿139
 
Wholesale

(Options available)

FIL00432-S3-1

ฟิล์มกันรอยสูญญากาศ สำหรับหน้าจอ Samsung Galaxy SIII ใช้ติดเพื่อเคลือบป้องกันรอยขีดข่วน หรือฝุ่นไม่ให้สัมผัสผิวหน้าจอ แผ่นฟิล์มจะมีเยื่อบางๆ เคลือบอยู่ ให้ลอกออกทั้ง 2 ด้าน และทำความสะอาดพื้นผิวหน้าจอก่อนติด หน้าจอจะมีสนามแม่เหล็กดูดแผ่นฟิล์มให้ติดกับหน้าจอได้สนิท

Sold 0 items

฿99 ฿99
 
Wholesale

(Options available)

FIL00754-IP2-1

ฟิล์มกันรอยสูญญากาศ สำหรับหน้าจอ iPAD2 ใช้ติดเพื่อเคลือบป้องกันรอยขีดข่วน หรือฝุ่นไม่ให้สัมผัสผิวหน้าจอ แผ่นฟิล์มจะมีเยื่อบางๆ เคลือบอยู่ ให้ลอกออกทั้ง 2 ด้าน และทำความสะอาดพื้นผิวหน้าจอก่อนติด หน้าจอจะมีสนามแม่เหล็กดูดแผ่นฟิล์มให้ติดกับหน้าจอได้สนิท

Sold 0 items

฿159 ฿159
 
Wholesale

(Options available)

FIL00754-IP6-1

ฟิล์มกันรอยสูญญากาศ สำหรับหน้าจอ iPhone6 ใช้ติดเพื่อเคลือบป้องกันรอยขีดข่วน หรือฝุ่นไม่ให้สัมผัสผิวหน้าจอ แผ่นฟิล์มจะมีเยื่อบางๆ เคลือบอยู่ ให้ลอกออกทั้ง 2 ด้าน และทำความสะอาดพื้นผิวหน้าจอก่อนติด หน้าจอจะมีสนามแม่เหล็กดูดแผ่นฟิล์มให้ติดกับหน้าจอได้สนิท

Sold 0 items

฿259 ฿259
 
Wholesale

(Options available)

FIL00754-IP5-1

ฟิล์มกันรอยสูญญากาศ สำหรับหน้าจอ iPhone5 ใช้ติดเพื่อเคลือบป้องกันรอยขีดข่วน หรือฝุ่นไม่ให้สัมผัสผิวหน้าจอ แผ่นฟิล์มจะมีเยื่อบางๆ เคลือบอยู่ ให้ลอกออกทั้ง 2 ด้าน และทำความสะอาดพื้นผิวหน้าจอก่อนติด หน้าจอจะมีสนามแม่เหล็กดูดแผ่นฟิล์มให้ติดกับหน้าจอได้สนิท

Sold 0 items

฿129 ฿129
 
Wholesale

(Options available)

FIL00754-IP4-1

ฟิล์มกันรอยสูญญากาศ สำหรับหน้าจอ iPhone4 ใช้ติดเพื่อเคลือบป้องกันรอยขีดข่วน หรือฝุ่นไม่ให้สัมผัสผิวหน้าจอ แผ่นฟิล์มจะมีเยื่อบางๆ เคลือบอยู่ ให้ลอกออกทั้ง 2 ด้าน และทำความสะอาดพื้นผิวหน้าจอก่อนติด หน้าจอจะมีสนามแม่เหล็กดูดแผ่นฟิล์มให้ติดกับหน้าจอได้สนิท

Sold 0 items

฿99 ฿99
 
Wholesale

(Options available)

FIL00432-N8-1

ฟิล์มกันรอยสูญญากาศ สำหรับหน้าจอ Samsung Galaxy Note8 (N5100) ใช้ติดเพื่อเคลือบป้องกันรอยขีดข่วน หรือฝุ่นไม่ให้สัมผัสผิวหน้าจอ แผ่นฟิล์มจะมีเยื่อบางๆ เคลือบอยู่ ให้ลอกออกทั้ง 2 ด้าน และทำความสะอาดพื้นผิวหน้าจอก่อนติด หน้าจอจะมีสนามแม่เหล็กดูดแผ่นฟิล์มให้ติดกับหน้าจอได้สนิท

Sold 0 items

฿120 ฿120
 
Wholesale

(Options available)

FIL00369-15.6

Laptop Skin แบบ 3 in 1 ซื้อชุดเดียวได้ครบชุด ใน 1 แพคเกจ มี Laptop Skin สติ๊กเกอร์กันรอยฝา Notebook (แบบใส) จำนวน 1 แผ่น แผ่นฟิล์มกันรอยหน้าจอสูญญากาศ (แบบใส) จำนวน 1 แผ่น แผ่นซิลิโคนกันน้ำกันฝุ่น คีย์บอร์ด จำนวน 1 แผ่น

Sold 0 items

฿289 ฿289
 
Wholesale
Out of stock

 

FIL00329-17MA

ฟิล์มกันรอยสูญญากาศ สำหรับหน้าจอ LCD ขนาด 17 นิ้ว Wide ขนาดแผ่น 21.5 x 38 เซนติเมตร ใช้ติดเพื่อเคลือบป้องกันรอยขีดข่วน หรือฝุ่นไม่ให้สัมผัสผิวหน้าจอ LCD แผ่นฟิล์มจะมีเยื่อบางๆ เคลือบอยู่ ให้ลอกออกทั้ง 2 ด้าน และทำความสะอาดพื้นผิวหน้าจอก่อนติด หน้าจอ LCD จะมีสนามแม่เหล็กดูดแผ่นฟิล์มให้ติดกับหน้าจอได้สนิท

Sold 0 items

฿209 ฿209
 
Wholesale
Out of stock

(Options available)

FIL00329-8.9-1

ฟิล์มกันรอยสูญญากาศ สำหรับหน้าจอ LCD ขนาด 8.9 นิ้ว Wide ขนาดแผ่น 11.4 x 19.5 เซนติเมตร ใช้ติดเพื่อเคลือบป้องกันรอยขีดข่วน หรือฝุ่นไม่ให้สัมผัสผิวหน้าจอ LCD แผ่นฟิล์มจะมีเยื่อบางๆ เคลือบอยู่ ให้ลอกออกทั้ง 2 ด้าน และทำความสะอาดพื้นผิวหน้าจอก่อนติด หน้าจอ LCD จะมีสนามแม่เหล็กดูดแผ่นฟิล์มให้ติดกับหน้าจอได้สนิท

Sold 0 items

฿149 ฿149
 
Wholesale

(Options available)

FIL00329-13.1-1

ฟิล์มกันรอยสูญญากาศ สำหรับหน้าจอ LCD ขนาด 13.1 นิ้ว Wide ขนาดแผ่น 16.6 x 29.4 เซนติเมตร ใช้ติดเพื่อเคลือบป้องกันรอยขีดข่วน หรือฝุ่นไม่ให้สัมผัสผิวหน้าจอ LCD แผ่นฟิล์มจะมีเยื่อบางๆ เคลือบอยู่ ให้ลอกออกทั้ง 2 ด้าน และทำความสะอาดพื้นผิวหน้าจอก่อนติด หน้าจอ LCD จะมีสนามแม่เหล็กดูดแผ่นฟิล์มให้ติดกับหน้าจอได้สนิท

Sold 0 items

฿159 ฿159
 
Wholesale

(Options available)

FIL00329-15.1-1

ฟิล์มกันรอยสูญญากาศ สำหรับหน้าจอ LCD ขนาด 15.1 นิ้ว Wide ขนาดแผ่น 20.8 x 33 เซนติเมตร ใช้ติดเพื่อเคลือบป้องกันรอยขีดข่วน หรือฝุ่นไม่ให้สัมผัสผิวหน้าจอ LCD แผ่นฟิล์มจะมีเยื่อบางๆ เคลือบอยู่ ให้ลอกออกทั้ง 2 ด้าน และทำความสะอาดพื้นผิวหน้าจอก่อนติด หน้าจอ LCD จะมีสนามแม่เหล็กดูดแผ่นฟิล์มให้ติดกับหน้าจอได้สนิท

Sold 0 items

฿189 ฿189
 
Wholesale

(Options available)

FIL00329-14.1-1

ฟิล์มกันรอยสูญญากาศ สำหรับหน้าจอ LCD ขนาด 14.1 นิ้ว Wide ขนาดแผ่น 19 x 30.3 เซนติเมตร ใช้ติดเพื่อเคลือบป้องกันรอยขีดข่วน หรือฝุ่นไม่ให้สัมผัสผิวหน้าจอ LCD แผ่นฟิล์มจะมีเยื่อบางๆ เคลือบอยู่ ให้ลอกออกทั้ง 2 ด้าน และทำความสะอาดพื้นผิวหน้าจอก่อนติด หน้าจอ LCD จะมีสนามแม่เหล็กดูดแผ่นฟิล์มให้ติดกับหน้าจอได้สนิท

Sold 0 items

฿179 ฿179
 
Wholesale
Out of stock

(Options available)

FIL00329-14-CL

ฟิล์มกันรอยสูญญากาศ สำหรับหน้าจอ LCD ขนาด 14 นิ้ว Wide ขนาดแผ่น 17.5 x 31 เซนติเมตร ใช้ติดเพื่อเคลือบป้องกันรอยขีดข่วน หรือฝุ่นไม่ให้สัมผัสผิวหน้าจอ LCD แผ่นฟิล์มจะมีเยื่อบางๆ เคลือบอยู่ ให้ลอกออกทั้ง 2 ด้าน และทำความสะอาดพื้นผิวหน้าจอก่อนติด หน้าจอ LCD จะมีสนามแม่เหล็กดูดแผ่นฟิล์มให้ติดกับหน้าจอได้สนิท

Sold 1 items

฿179 ฿179
 
Wholesale

(Options available)

FIL00329-15.6 CL

ฟิล์มกันรอยสูญญากาศ สำหรับหน้าจอ LCD ขนาด 15.6 นิ้ว Wide ขนาดแผ่น 19.4 x 34.5 เซนติเมตร ใช้ติดเพื่อเคลือบป้องกันรอยขีดข่วน หรือฝุ่นไม่ให้สัมผัสผิวหน้าจอ LCD แผ่นฟิล์มจะมีเยื่อบางๆ เคลือบอยู่ ให้ลอกออกทั้ง 2 ด้าน และทำความสะอาดพื้นผิวหน้าจอก่อนติด หน้าจอ LCD จะมีสนามแม่เหล็กดูดแผ่นฟิล์มให้ติดกับหน้าจอได้สนิท

Sold 1 items

฿189 ฿189
 
Wholesale

(Options available)

FIL00329-25-CL

ฟิล์มกันรอยสูญญากาศ สำหรับหน้าจอ LCD ขนาด 25 นิ้ว Wide ขนาดแผ่น 34 x 54.8 เซนติเมตร ใช้ติดเพื่อเคลือบป้องกันรอยขีดข่วน หรือฝุ่นไม่ให้สัมผัสผิวหน้าจอ LCD แผ่นฟิล์มจะมีเยื่อบางๆ เคลือบอยู่ ให้ลอกออกทั้ง 2 ด้าน และทำความสะอาดพื้นผิวหน้าจอก่อนติด หน้าจอ LCD จะมีสนามแม่เหล็กดูดแผ่นฟิล์มให้ติดกับหน้าจอได้สนิท

Sold 12 items

฿349 ฿349
 
Wholesale

(Options available)

FIL00329-22 CL

ฟิล์มกันรอยสูญญากาศ สำหรับหน้าจอ LCD ขนาด 22 นิ้ว Wide ขนาดแผ่น 29.7 x 47.5 เซนติเมตร ใช้ติดเพื่อเคลือบป้องกันรอยขีดข่วน หรือฝุ่นไม่ให้สัมผัสผิวหน้าจอ LCD แผ่นฟิล์มจะมีเยื่อบางๆ เคลือบอยู่ ให้ลอกออกทั้ง 2 ด้าน และทำความสะอาดพื้นผิวหน้าจอก่อนติด หน้าจอ LCD จะมีสนามแม่เหล็กดูดแผ่นฟิล์มให้ติดกับหน้าจอได้สนิท

Sold 0 items

฿279 ฿279
 
Wholesale

(Options available)

FIL00169-15.6

แผ่นฟิล์มซิลิโคนกันน้ำกันฝุ่น สำหรับคีย์บอร์ด Notebook / Netbook สามารถนำไปตัดวางให้เข้ากับ Notebook / Netbook ได้ ถ้าขนาดไม่พอดี ทำจากวัสดุคุณภาพดี บางมาก ไม่ทำให้การใช้งานคีย์บอร์ดสะดุดหรือแตกต่าง เพิ่มความมั่นใจในการนำ Notebook / Netbook ไปใช้งานนอกสถานที่

Sold 1 items

฿79 ฿79
 
Wholesale

 

FIL00169-10

แผ่นฟิล์มซิลิโคนกันน้ำกันฝุ่น สำหรับคีย์บอร์ด Notebook / Netbook สามารถนำไปตัดวางให้เข้ากับ Notebook / Netbook ได้ ถ้าขนาดไม่พอดี ทำจากวัสดุคุณภาพดี บางมาก ไม่ทำให้การใช้งานคีย์บอร์ดสะดุดหรือแตกต่าง เพิ่มความมั่นใจในการนำ Notebook / Netbook ไปใช้งานนอกสถานที่

Sold 0 items

฿59 ฿59
 
Wholesale

 

This website uses cookies for best user experience, to find out more you can go to our Privacy Policy  and  Cookies Policy