(ของหมด) สาย VGA RGB จอคอมพ์ ยาว 25 เมตร หัวทอง (VGA 15 Pins M>M)

Attribute:

SKU : CAB00239-AG25

สาย VGA หรือ RGB สำหรับจอคอมพิวเตอร์ ต่อเชื่อมระหว่าง การ์ดจอ ไปยัง จอภาพ หัวต่อเป็นแบบ 15Pins ตัวผู้ทั้ง 2 หัว (M >M) ชุบทอง ได้คุณภาพมาตรฐาน

Categories : CABLE VGA RGB

Share

  • สาย VGA หรือ RGB  สำหรับจอคอมพิวเตอร์
  • ใช้ต่อเชื่อมระหว่าง การ์ดจอ ไปยัง จอภาพ
  • ความยาวสาย 25 เมตร
  • หัวต่อเป็นแบบ  15Pins  ตัวผู้ทั้ง 2 หัว (M >M) ชุบทอง
  • สายส่งสัญญาณได้คุณภาพมาตรฐาน

    * ไม่เหมาะสำหรับนำไปต่อออกจอภาพขนาดใหญ่ หรือ จอโปรเจคเตอร์ที่มีค่าความละเอียดสูง