สาย VGA RGB สายจอคอมพิวเตอร์ ยาว 3 เมตร หัวทอง (M-M)

SKU : CAB00239-AG3

สายจอคอมพิวเตอร์ (VGA RGB) ใช้ต่อเชื่อมระหว่าง การ์ดจอ ไปยัง จอภาพ หัวต่อ 15Pins ตัวผู้ทั้ง 2 หัว ชุบทอง ได้คุณภาพมาตรฐาน

Categories : CABLE VGA RGB

Share

  • สาย VGA หรือ เรียกว่าสาย RGB  สำหรับจอคอมพิวเตอร์
  • ใช้ต่อเชื่อมระหว่าง การ์ดจอ ไปยัง จอภาพ
  • ความยาวสาย 3 เมตร
  • หัวต่อเป็นแบบ  15Pins  ตัวผู้ทั้ง 2 หัว (M - M) ชุบทอง
  • สายส่งสัญญาณได้คุณภาพมาตรฐาน

    * ไม่เหมาะสำหรับนำไปต่อออกจอภาพขนาดใหญ่ หรือ จอโปรเจคเตอร์ที่มีค่าความละเอียดสูง