ตัวกรองสัญญาณรบกวน Ferrite Bead (9mm) ลด Noise สาย VGA HDMI

Attribute:

SKU : CAB00051-9MM

ช่วยกรอง ป้องกัน ลด Noise และ ลดสัญญาณรบกวน (EMI RFI) สำหรับ สายไฟ สาย VGA สาย HDMI และ สายรับ-ส่งข้อมูลต่างๆ (ที่หน้าตัดขนาด 9 มิลลิเมตร) สามารถถอดเข้า-ออกได้ ทำให้คุณภาพสัญญาณเสียง หรือ ภาพ ดีขึ้น

Categories : CABLE Ferrite Bead

Share

  • ตัวกรองคลื่นสัญญาณรบกวน สำหรับ สายไฟ สาย VGA สาย HDMI และ สายรับ-ส่งข้อมูลต่างๆ (ที่หน้าตัดขนาด 9 มิลลิเมตร)
  • เส้นผ่าศูนย์กลาง 9 มิลลิเมตร
  • สามารถถอดเข้า-ออกได้ ช่วย กรอง ป้องกัน ลด Noise หรือ ลดสัญญาณรบกวน (EMI RFI) ให้คุณภาพสัญญาณเสียง หรือ ภาพ ดีขึ้น


    วิธีใช้  ให้ครอบสายในบริเวณใกล้กับหัวเสียบสัญญาณ (ตัวรับ) ที่จะต่อเข้าอุปกรณ์ เพื่อป้องกันสนามแม่เหล็กโดยรอบ ไม่ให้เข้ามารบกวนการรับ-ส่งสัญญาณภายในสาย
This website uses cookies for best user experience, to find out more you can go to our Privacy Policy  and  Cookies Policy