กล่องแยกสัญญาณโทรศัพท์ (RJ11) เข้า 1 ออก 2

SKU : NET00438-RJ11

กล่องแยกสัญญาณสายโทรศัพท์ เข้า 1 ออก 2 ใช้แยกสัญญาณโทรศัพท์ไปยังจุดอื่นๆ เพิ่ม จาก 1 จุด เป็น 2 จุด

Share

  • กล่องแยกสัญญาณสายโทรศัพท์ เข้า 1 ออก 2
  • ใช้เพื่อแยกสัญญาณโทรศัพท์ไปยังจุดอื่นๆ เพิ่ม  จาก 1 จุด  เป็น 2 จุด