กล่องแยกสัญญาณโทรศัพท์ (RJ11) เข้า 1 ออก 2

Attribute:

SKU : NET00438-RJ11

กล่องแยกสัญญาณสายโทรศัพท์ เข้า 1 ออก 2 ใช้แยกสัญญาณโทรศัพท์ไปยังจุดอื่นๆ เพิ่ม จาก 1 จุด เป็น 2 จุด

Share

  • กล่องแยกสัญญาณสายโทรศัพท์ เข้า 1 ออก 2
  • ใช้เพื่อแยกสัญญาณโทรศัพท์ไปยังจุดอื่นๆ เพิ่ม  จาก 1 จุด  เป็น 2 จุด 

 

 

This website uses cookies for best user experience, to find out more you can go to our Privacy Policy  and  Cookies Policy