หัว RJ11 เข้าหัวสายโทรศัพท์ (6P4C)

SKU : NET00038-RJ11

หัว RJ11 (Telephone Plug) สำหรับเข้าหัวสายที่ต่อเข้าเครื่องโทรศัพท์ หรือสายจากคอมพิวเตอร์เข้าโมเด็ม 56K

Share

  • หัว RJ11 (Telephone Plug)  ชนิด  6P4C
  • สำหรับเข้าหัวสายที่ต่อเข้าเครื่องโทรศัพท์  หรือ  สายจากคอมพิวเตอร์เข้าโมเด็ม 56K
  • ขายแยก ราคาต่อ 1 หัว
  • ถ้าต้องการซื้อเป็นแพค ให้เลือกสั่ง 100 หัว