สายแลน CAT6 เข้าหัวสำเร็จรูป Link แท้ ยาว 10 เมตร

SKU :

สายแลนเข้าหัวสำเร็จรูป CAT6 พร้อมใช้งาน Brand Link ของแท้ ใช้ต่อเชื่อมระหว่าง คอมพิวเตอร์ กับ Hub เข้าหัวสำเร็จรูปด้วยเครื่องจักรจากโรงงานเป็นเนื้อเดียวกับสาย ไม่ทำให้ขาดหรือหลุดง่าย

Choose color

Blue Yellow

Share

 


สายแลนเข้าหัวสำเร็จรูป CAT6  พร้อมใช้งาน Brand Link ของแท้
ความยาวสาย 10 เมตร
• ใช้ต่อเชื่อมระหว่าง คอมพิวเตอร์ กับ Hub
เข้าหัวสำเร็จรูปด้วยเครื่องจักรจากโรงงานเป็นเนื้อเดียวกับสาย ไม่ทำให้ขาดหรือหลุดง่าย