(ของหมด) กล่องแยกสัญญาณสายโทรศัพท์ เข้า 1 ออก 2 + เทปกาว

Attribute:

SKU : NET00482-TEL

กล่องแยกสัญญาณสายโทรศัพท์ ออกเป็น 2 สาย (เข้า 1 ออก 2) ขนาดกล่อง 4 x 5.5 เซนติเมตร หนา 2.5 เซนติเมตร

Share

  • กล่องแยกสัญญาณสายโทรศัพท์ ออกเป็น 2 สาย (เข้า 1 ออก 2)
  • ขนาดกล่อง 4 x 5.5 เซนติเมตร หนา 2.5 เซนติเมตร
  • แถมแถบกาว 2 หน้า 1 แผ่น สำหรับยึดติดตั้งกล่อง

 

This website uses cookies for best user experience, to find out more you can go to our Privacy Policy  and  Cookies Policy