สาย AV ขาวแดง (สัญญาณเสียง) เข้า 2 ออก 2 (MM>MM) ยาว 1.8 เมตร

CAB00337-1.8

สาย AV เข้า 2 ออก 2 สีขาว-แดง เฉพาะสัญญาณเสียง หัวตัวผู้ทั้งสองด้าน (MM > MM) สำหรับเชื่อมต่อเพื่อส่งสัญญาณเสียง สำหรับอุปกรณ์ต่างๆ เช่น เครื่องเล่นวิดีโอ ดีวีดี โทรทัศน์ กล้องวงจรปิด ฯลฯ สายใหญ่หนา คุณภาพดีกว่าสายแถมทั่วไป

หมวดหมู่ : AV - Audio Video

Share

  • สาย AV เข้า 2 ออก 2
  • เป็นสายสีขาว-แดง  ใช้รับ-ส่ง เฉพาะสัญญาณเสียง
  • หัวตัวผู้ทั้งสองด้าน (MM > MM)
  • ความยาวสาย 1.8 เมตร
  • ใช้สำหรับเชื่อมต่อเพื่อส่งสัญญาณเสียง สำหรับอุปกรณ์ต่างๆ  เช่น  เครื่องเล่นวิดีโอ ดีวีดี โทรทัศน์ กล้องวงจรปิด ฯลฯ
  • สายใหญ่หนา (คุณภาพดีกว่าสายแถมทั่วไป)