สาย AV (สัญญาณภาพ+เสียง) เข้า 3 ออก 3 (MMM>MMM) ยาว 15 เมตร

CAB00473-15

สาย AV เข้า 3 ออก 3 สีเหลือง-ขาว-แดง สัญญาณภาพ และ สัญญาณเสียง หัวตัวผู้ทั้งสองด้าน (MMM > MMM) สำหรับเชื่อมต่อเพื่อส่งสัญญาณภาพและเสียง สำหรับอุปกรณ์ต่างๆ เช่น กล่องดาวเทียม กล่องดิจิตอลทีวี เครื่องเล่นวิดีโอ ดีวีดี โทรทัศน์ กล้องวงจรปิด ฯลฯ สายเส้นใหญ่หนา คุณภาพดีกว่าสายแถมทั่วไป

Share

  • สาย AV เข้า 3 ออก 3
  • เป็นสายสีเหลือง-ขาว-แดง  ใช้รับ-ส่ง สัญญาณภาพ และ สัญญาณเสียง
  • หัวตัวผู้ทั้งสองด้าน (MMM > MMM)
  • ความยาวสาย 15 เมตร
  • ใช้สำหรับเชื่อมต่อเพื่อส่งสัญญาณภาพและเสียง สำหรับอุปกรณ์ต่างๆ  เช่น  กล่องดาวเทียม กล่องดิจิตอลทีวี เครื่องเล่นวิดีโอ ดีวีดี โทรทัศน์ กล้องวงจรปิด ฯลฯ
  • สายเส้นใหญ่หนา (คุณภาพดีกว่าสายแถมทั่วไป)