สายแลน CAT5 เข้าหัวสำเร็จรูป ยาว 3 เมตร

สายแลน CAT5 เข้าหัวสำเร็จรูป พร้อมใช้งาน เข้าหัวด้วยเครื่องจักรจากโรงงานเป็นเนื้อเดียวกับสาย ไม่ทำให้ขาดหรือหลุดง่าย ใช้สำหรับต่อเชื่อมระหว่างคอมพิวเตอร์ กับ Switching Hub หรือ ใช้งานอื่นๆ ในระบบแลน (Network)

เลือกสี

สีน้ำเงิน (BU) สีเขียว (GR)

Share

  • สายแลน CAT5 เข้าหัวสำเร็จรูป พร้อมใช้งาน
  • เข้าหัวสำเร็จรูปด้วยเครื่องจักรจากโรงงานเป็นเนื้อเดียวกับสาย ไม่ทำให้ขาดหรือหลุดง่าย
  • ความยาวสาย 3 เมตร
  • คละสีตามล็อตการผลิต ไม่สามารถระบุสีแน่นอนได้ (ถ้าลูกค้าต้องการเลือกสีให้สอบถามหรือระบุสีตอนสั่งซื้อสินค้า)
  • ใช้สำหรับต่อเชื่อมระหว่างคอมพิวเตอร์ กับ Switching Hub หรือ ใช้งานอื่นๆ ในระบบแลน (Network)