สายสัญญาณเสียง Audio Stereo (3.5) (M>M) ยาว 1.8 เมตร

CAB00289-MM1.8

สายสัญญาณเสียง Audio Stereo ช่องเสียบขนาด 3.5 MM ตัวผู้ทั้ง 2 หัว (M > M) ใช้เป็นสายส่งสัญญาณเสียงสำหรับช่องเสียบ Stereo บนโทรทัศน์ คอมพิวเตอร์ โน้ตบุ๊ก มือถือ ลำโพงบลูทูธ และ อุปกรณ์อื่นๆ

Share

  • สายสัญญาณเสียง Audio Stereo
  • ช่องเสียบขนาด 3.5 MM
  • ตัวผู้ทั้ง 2 หัว (M > M)
  • ความยาวสาย 1.8 เมตร
  • ใช้เป็นสายส่งสัญญาณเสียงสำหรับช่องเสียบ Stereo บนโทรทัศน์ คอมพิวเตอร์ โน้ตบุ๊ก มือถือ ลำโพงบลูทูธ และ อุปกรณ์อื่นๆ