อะไหล่สำหรับเปลี่ยน ซ่อมหัว HDMI ตัวเมีย (F) บนอุปกรณ์ต่างๆ

ADP00631-FIXF

อะไหล่สำหรับ เปลี่ยน ซ่อมหัว HDMI ตัวเมีย (F) มีรูน๊อตด้านบน สำหรับยึดกับกล่องอุปกรณ์ ใช้ซ่อม เปลี่ยนแทนหัว HDMI บนกล่องอุปกรณ์ เช่น กล่องดาวเทียม HD กล่อง HD Player DVD และอุปกรณ์อื่นๆ ที่ใช้การต่อเชื่อม Port ในลักษณะเดียวกัน

หมวดหมู่ : HDMI DIY

Share

  • อะไหล่สำหรับ เปลี่ยน ซ่อมหัว HDMI ตัวเมีย (F)
  • มีรูน๊อตด้านบน สำหรับยึดกับกล่องอุปกรณ์
  • ใช้ซ่อม เปลี่ยนแทนหัว HDMI บนกล่องอุปกรณ์  เช่น  กล่องดาวเทียม HD  กล่อง HD Player  DVD  และอุปกรณ์อื่นๆ ที่ใช้การต่อเชื่อม Port ในลักษณะเดียวกัน

    * ผู้ใช้งาน ต้องมีทักษะเรื่องการบัดกรีเชื่อมต่อสายสัญญาณ