(ของหมด) กล่องรองหน้ากาก สี่เหลี่ยมผืนผ้า อย่างหนา ลึก 3.6 ซม.

กล่องรองหน้ากาก (2x4) สี่เหลี่ยมผืนผ้า พลาสติกแข็ง บล็อกลอย ขนาด กว้าง 7.3 x 11.5 x 3.6 เซนติเมตร เหมาะสำหรับใช้ร่วมกับหน้ากาก เต้ารับ VGA AV HDMI รูปทรงสี่เหลี่ยมผืนผ้า

เลือกสี

สีขาว (W)

Share

  • กล่องรองหน้ากาก (2x4) สี่เหลี่ยมผืนผ้า
  • พลาสติกแข็ง ความหนา 3 มิล
  • เป็นบล็อกลอย ขนาด กว้าง 7.3 x 11.5 x 3.6 เซนติเมตร
  • เหมาะสำหรับใช้ร่วมกับหน้ากาก เต้ารับ VGA AV HDMI รูปทรงสี่เหลี่ยมผืนผ้า