หัวแปลงปลั๊กไฟหัวกลม (ขาเข้ากลม) (2 ขา) เป็นปลั๊กไฟหัวแบน

ADP00701-B2

หัวแปลงปลั๊กไฟหัวกลม (2 ขา) เป็นปลั๊กไฟหัวแบน ช่องเสียบเข้า เป็นแบบรูกลม เหมาะสำหรับแปลงปลั๊กไฟที่เป็นหัวกลม เช่น อแดปเตอร์ หรือ หม้อแปลงไฟอุปกรณ์ ที่เสียบเต้ารับบางรุ่นได้ไม่แน่น มาใช้เป็นแบบหัวแบนเสียบทำให้เสียบได้แน่นกว่า

Share

• หัวแปลงปลั๊กไฟหัวกลม (2 ขา) เป็นปลั๊กไฟหัวแบน
ช่องเสียบเข้า เป็นแบบรูกลม (ระยะห่างระหว่างกึ่งกลางรู ถึง อีกด้าน = 1.8 มิลลิเมตร)
เหมาะสำหรับแปลงปลั๊กไฟที่เป็นหัวกลม เช่น อแดปเตอร์ หรือ หม้อแปลงไฟอุปกรณ์ ที่เสียบเต้ารับบางรุ่นได้ไม่แน่น มาใช้เป็นแบบหัวแบนเสียบทำให้เสียบได้แน่นกว่า


สำคัญ!! ใช้แปลงขาปลั๊กเท่านั้น ไม่ใช่ตัวแปลงแรงดันไฟฟ้า