(ของหมด) อะไหล่สำหรับเปลี่ยนซ่อม หัว LAN (RJ45) ตัวเมีย 1 Port (เฉพาะหัว)

ADP00408-LAN1

อะไหล่สำหรับเปลี่ยนซ่อม หัว LAN (RJ45) 1 Port เฉพาะหัว (เป็นหัวตัวเมีย F) ใช้เป็นอะไหล่เปลี่ยน ซ่อม LAN Port บนเมนบอร์ด หรือ อุปกรณ์อื่นๆ ที่ใช้ Port LAN เป็นส่วนประกอบ

หมวดหมู่ : NETWORK DIY หัว RJ ปลอก Boot

Share

• อะไหล่สำหรับเปลี่ยนซ่อม หัว LAN (RJ45) 1 Port
เฉพาะหัว (เป็นหัวตัวเมีย F)
ใช้เป็นอะไหล่เปลี่ยน ซ่อม LAN Port บนเมนบอร์ด หรือ อุปกรณ์อื่นๆ ที่ใช้ Port LAN เป็นส่วนประกอบ

* ผู้ใช้งานต้องมีความรู้ในเรื่องการบัดกรีอุปกรณ์