(ของหมด) อะไหล่สำหรับเปลี่ยนซ่อม หัว USB ตัวผู้ (เฉพาะหัว)

ADP00408-M1

อะไหล่สำหรับเปลี่ยนซ่อม หัว USB ตัวผู้ 1 Ports เฉพาะหัว (เป็นหัวตัวผู้ M) ใช้เป็นอะไหล่เปลี่ยน USB Port สำหรับอุปกรณ์ที่ใช้ Port USB

หมวดหมู่ : USB DIY

Share

• อะไหล่สำหรับเปลี่ยนซ่อม หัว USB ตัวผู้ 1 Ports
เฉพาะหัว (เป็นหัวตัวผู้ M)
ใช้เป็นอะไหล่เปลี่ยน USB Port สำหรับอุปกรณ์ที่ใช้ Port USB


* ผู้ใช้งานต้องมีความรู้ในเรื่องการบัดกรีอุปกรณ์