หัวแปลง Port DVI (24+5) ตัวผู้+ตัวเมีย (M > F)

ADP00322-MF

หัว DVI (24+5) (M > F) หัวด้านหนึ่งเป็นตัวผู้ (M) อีกด้านหนึ่งเป็นตัวเมีย (F)

หมวดหมู่ : DVI DIY

Share

• หัว DVI (24+5)  (M > F)
หัวด้านหนึ่งเป็นตัวผู้ (M)  อีกด้านหนึ่งเป็นตัวเมีย (F)


* ควรตรวจสอบประเภทหัวต่อ และจำนวน Pins ของ Port DVI ให้แน่นอนก่อนสั่งซื้อสินค้า