สายไฟ 3 รู สำหรับ Notebook ความยาว 1.8 เมตร (1 MM2)

CAB00333-L1.8

สายไฟ 3 รู สำหรับ เสียบต่อกับ Adaptor Notebook สายเส้นใหญ่ รองรับกระแสไฟได้สูง ทนทาน และเสถียรกว่าสายขนาดเล็ก

Share

สายไฟ 3 รู สำหรับ เสียบต่อกับ Adaptor Notebook
• ความยาวสาย
1.8 เมตร  (3 x 1 MM2)
สายเส้นใหญ่  รองรับกระแสไฟได้สูง ทนทาน และเสถียรกว่าสายขนาดเล็ก