(ของหมด) หัวแปลง IDE 2.5 to 3.5 (Notebook to PC)

ADP00544

เป็นหัวแปลงที่ใช้เสียบกับ Hardisk 2.5 นิ้ว ของ Notebook เพื่อแปลงมาใช้กับ Port IDE สำหรับ Hardisk 3.5 นิ้วของเครื่อง PC เหมาะสำหรับผู้ที่มี Hardisk Notebook และต้องการนำมาใช้ติดตั้งกับเครื่อง PC ตั้งโต๊ะ หรือสำหรับช่างรับกู้ข้อมูลใน Hardisk Notebook นำหัวแปลงไปใช้งานได้สะดวกและเสถียรกว่าเป็นแบบ USB

หมวดหมู่ : IDE/SATA HARDISK POWER SUPPLY DIY

Share

• เป็นหัวแปลงที่ใช้เสียบกับ Hardisk 2.5 นิ้ว ของ Notebook เพื่อแปลงมาใช้กับ Port IDE สำหรับ Hardisk 3.5 นิ้วของเครื่อง PC
ควรใช้สำหรับการติดตั้งถาวรภายในเคส ไม่ถอดเข้าถอดออกบ่อยๆ
เหมาะสำหรับผู้ที่มี Hardisk Notebook และต้องการนำมาใช้ติดตั้งกับเครื่อง PC ตั้งโต๊ะ หรือสำหรับช่างรับกู้ข้อมูลใน Hardisk Notebook นำหัวแปลงไปใช้งานได้สะดวกและเสถียรกว่าเป็นแบบ USB


* ในการติดตั้งใช้งาน เครื่องอาจจะเรียกหาเจอ Hardisk ได้ช้า เนื่องจากความเร็วรอบของ Hardisk Notebook ค่อนข้างต่ำ


** สินค้าผ่านการทดสอบจากทางร้านแล้ว ใช้งานได้จริง!!!