สายอากาศทีวี ยาว 3 เมตร (M>M)

CAB00750-3

สายอากาศทีวี (RG6) หัวตัวผู้ทั้ง 2 หัว (M>M) โดยข้างนึงเป็นหัวฉาก สายหุ้มยาง คุณภาพดี

Share

สายอากาศทีวี (RG6) หัวตัวผู้ทั้ง 2 หัว (M>M) โดยข้างนึงเป็นหัวฉาก
ความยาวสาย 3 เมตร
สายหุ้มยาง คุณภาพดี