สาย S-Video 4 Pins การ์ดจอ > RCA (M>M) ยาว 10 เมตร

CAB00575-10

สาย S-Video 4 Pins การ์ดจอ ต่อไปยัง Port RCA สีเหลือง (ตัวผู้ทั้งสองหัว M > M) สายเกรด A เส้นใหญ่ หนา เป็นสายสำหรับเชื่อมต่อเพื่อส่งสัญญาณภาพจากเครื่อง PC หรือ Notebook ผ่าน Port S-Video ไปออกจอโทรทัศน์ ที่ใช้ Port แบบ RCA (ช่องเสียบสีเหลือง)

หมวดหมู่ : AV - Audio Video S-VIDEO

Share

• สาย S-Video 4 Pins การ์ดจอ ต่อไปยัง Port RCA สีเหลือง (ตัวผู้ทั้งสองหัว M > M)
ความยาวสาย  10 เมตร
สายเกรด A เส้นใหญ่  หนา  (เส้นผ่าศูนย์กลางสายประมาณ 6 มิลลิเมตร)
เป็นสายสำหรับเชื่อมต่อเพื่อส่งสัญญาณภาพจากเครื่อง PC หรือ Notebook ผ่าน Port S-Video ไปออกจอโทรทัศน์ ที่ใช้ Port แบบ RCA (ช่องเสียบสีเหลือง)