(ของหมด) สาย Video Component (RGB) ยาว 3 เมตร

CAB00752-3

สาย Video Component (RGB) สำหรับเชื่อมต่อ Port RCA Component เป็นสายรุ่นมาตรฐาน ให้สัญญาณภาพคมชัดกว่าสาย AV

Share

สาย Video Component (RGB) สำหรับเชื่อมต่อ Port RCA Component
• เป็นสายรุ่นมาตรฐาน ให้สัญญาณภาพคมชัดกว่าสาย AV
ความยาวสาย 3 เมตร

* สาย Video Component เป็นสายที่ให้ความคมชัดของภาพ และการแยกสี เฉพาะในส่วนของสัญญาณภาพเท่านั้น จะไม่ได้รับ-ส่งสัญญาณเสียงไปด้วย ถ้าต้องการต่อสัญญาณเสียงคุณภาพดี ต้องจัดหาสาย Audio ต่อแยกต่างหาก (ส่วนของช่องเสียบ ขาว-แดง : สัญญาณเสียง)


สั่งซื้อเพิ่มสายสัญญาณเสียง Audio