สาย Serial 9 Pins (F) to Lan (RJ-45) สายแบน ยาว 1.8 เมตร

CAB00770-LAN

สาย Serial 9 Pins (F) to Lan (RJ-45) เป็นสายแบน ใช้ส่งข้อมูลอุปกรณ์จาก Port Serial ผ่านทางสายแลน RJ-45

Share

• สาย Serial 9 Pins (F) to Lan (RJ-45)
• เป็นสายแบน  ความยาวสาย 1.8 เมตร
ใช้ส่งข้อมูลอุปกรณ์จาก Port Serial  ผ่านทางสายแลน RJ-45* กรุณาตรวจสอบประเภทหัวต่อให้ชัดเจนก่อนสั่งซื้อสินค้า