สายต่อขยาย PS2 เม้าส์คีย์บอร์ดให้ยาวขึ้น 3 เมตร

CAB00054-3

หัวต่อพร้อมสายช่วยเพิ่มความยาวสายเม้าส์ หรือคีย์บอร์ดแบบ PS2 (หัวกลม) ให้ยาวขึ้น เหมาะสำหรับท่านที่มีเม้าส์หรือคีย์บอร์ดแบบ PS2 ที่สายสั้นไปไม่เพียงพอกับการใช้งาน

Share

• เป็นหัวต่อพร้อมสายช่วยเพิ่มความยาวสายเม้าส์ หรือคีย์บอร์ดแบบ PS2 (หัวกลม) ให้ยาวขึ้น
ตัวหัวต่อพร้อมสายยาว 3 เมตร

เหมาะสำหรับท่านที่มีเม้าส์หรือคีย์บอร์ดแบบ PS2 ที่สายสั้นไปไม่เพียงพอกับการใช้งาน