ตัวแปลง Slot PCIEX1 เป็น PCIEX16 บนเมนบอร์ด + Power

PCI00327

ตัวแปลง Slot PCIEX1 เป็น PCIEX16 บนเมนบอร์ด + Power เหมาะสำหรับเมนบอร์ดที่มีช่องเสียบ PCIEX16 ไม่พอ สามารถนำ PCIEX1 มาดัดแปลงใช้ได้

หมวดหมู่ : DIY PCI CARD

Share

ตัวแปลง Slot PCIEX1 เป็น PCIEX16 บนเมนบอร์ด + Power
ความยาวสาย 24 เซนติเมตร (โดยประมาณ)
เหมาะสำหรับเมนบอร์ดที่มีช่องเสียบ PCIEX16 ไม่พอ สามารถนำ PCIEX1 มาดัดแปลงใช้ได้