(ของหมด) สาย Power USB (DC 2.5MM) ความยาว 65 เซนติเมตร

CAB00258-2.5

สาย Power USB ( DC 2.5 MM ) ใช้สำหรับเสียบเพิ่มจ่ายไฟทาง USB Port (5V) เพิ่มให้กับอุปกรณ์ต่างๆ เช่น PCMCIA Card / Express Card / External Card Reader หรือ USB HUB ที่มีช่องสำหรับเสียบจ่ายไฟเพิ่มเป็นออปชั่นเสริม

Share

สาย Power USB ( DC 2.5 MM ) * = เส้นผ่าศูนย์กลางหัวแจ๊คเสียบกว้าง 2.5 มิลลิเมตร
ความยาวสาย 65 เซนติเมตร
ใช้สำหรับเสียบเพิ่มจ่ายไฟทาง USB Port (5V) เพิ่มให้กับอุปกรณ์ต่างๆ  เช่น  PCMCIA Card  / Express Card  / External Card Reader  หรือ  USB HUB  ที่มีช่องสำหรับเสียบจ่ายไฟเพิ่มเป็นออปชั่นเสริม


* ควรวัดตรวจสอบขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางของหัวเสียบให้แน่นอนก่อนสั่งซื้อสินค้า