สาย USB 2.0 (M > 5Pins) ยาว 5 เมตร

CAB00302-5

สาย USB 2.0 (M > 5Pins) หัวต่อ USB 2.0 ตัวผู้ 1 หัว และ USB 2.0 Mini 5 Pins 1 หัว ใช้สำหรับต่อเชื่อมอุปกรณ์หลากหลาย ที่ใช้หัวต่อแบบ 5 Pins เช่น USB Hub, USB Card Reader, กล้องดิจิตอล, มือถือ และอุปกรณ์ต่างๆ

Share

สาย USB 2.0 (M > 5Pins)
• หัวต่อ USB 2.0 ตัวผู้ 1 หัว และ USB 2.0 Mini 5 Pins 1 หัว
ความยาวสาย 5 เมตร
ใช้สำหรับต่อเชื่อมอุปกรณ์หลากหลาย ที่ใช้หัวต่อแบบ 5 Pins เช่น USB Hub, USB Card Reader, กล้องดิจิตอล, มือถือ และอุปกรณ์ต่างๆ
เหมาะสำหรับใช้เปลี่ยนหรือแทนสายเดิมที่มีความยาวสายสั้นกว่า (สายที่แถมมากับอุปกรณ์ทั่วไปจะสั้น)
ใช้เปลี่ยนหรือแทนสาย USB เส้นเดิมที่เป็น USB 1.1

* ควรตรวจสอบจำนวน Pins และหัวลักษณะต่อให้ละเอียดก่อนสั่งซื้อสินค้า