สาย HDMI > Mini HDMI ยาว 1.8 เมตร

CAB00601

สายต่อสำหรับจอภาพ แบบ HDMI ไปยัง Port แบบ Miini HDMI หัวเล็ก เป็นหัวตัวผู้ ทั้ง 2 หัว (M > M)

Share

สายต่อสำหรับจอภาพ แบบ HDMI ไปยัง Port  แบบ  Mini HDMI  หัวเล็ก
  * หัว Mini HDMI (Type D)  ความกว้างจะประมาณ 1 เซนติเมตร  (ดูภาพสินค้าประกอบ)
   ระวังสับสนกับหัว Micro HDMI ให้เช็คขนาดหัวก่อนสั่งซื้อทุกครั้ง
ความยาว 1.8 เมตร  เป็นหัวตัวผู้ ทั้ง 2 หัว (M > M)

* กรุณาตรวจสอบประเภทหัวต่อให้ชัดเจนก่อนสั่งซื้อสินค้าค่ะ