(ของหมด) สาย HDMI สายสั้น 50 เซนติเมตร (สายถัก)

CAB00262-SX

สายต่อสำหรับจอภาพ แบบ HDMI Version 1.3 (M > M) เป็นสายถัก แบบสั้น

หมวดหมู่ : HDMI - OEM

Share

สายต่อสำหรับจอภาพ แบบ HDMI  Version  1.3  (M > M) (ดูภาพสินค้าประกอบ)
• เป็นสายถัก  แบบสั้น  ความยาวสาย 50 เซนติเมตร

* กรุณาตรวจสอบประเภทหัวต่อให้ชัดเจนก่อนสั่งซื้อสินค้า