สายแยก Port HDMI เป็น 2 Port (M>FF) ยาว 30 ซม.

CAB00262-Y

สายสำหรับแยก Port HDMI ให้เป็น 2 Port สายหนา วัสดุคุณภาพดี เกรด A หัวชุบทอง ใช้สำหรับแยกต่อการแสดงผลออก 2 จอ (ภาพเหมือนกัน) คุณภาพของภาพที่ได้ ขึ้นอยู่กับความยาวสายที่นำมาต่อ

Share

สายสำหรับแยก Port  HDMI  ให้เป็น 2 Port
ความยาวสาย 30 เซนติเมตร
• สายหนา วัสดุคุณภาพดี  เกรด A  หัวชุบทอง
หัวต่อเป็นแบบ HDMI  ตัวผู้ (M) 1 หัว  และ ตัวเมีย (F) 2 หัว
ใช้สำหรับแยกต่อการแสดงผลออก 2 จอ (ภาพเหมือนกัน)
คุณภาพของภาพที่ได้  ขึ้นอยู่กับความยาวสายที่นำมาต่อ  * ไม่เกิน 3 เมตร (ทั้ง 2 เส้น)
ไม่เหมาะสำหรับใช้กับสาย HDMI ความยาวมากๆ  เพราะจะทำให้คุณภาพของภาพลดลง

* เนื่องจากไม่มีอแดปเตอร์สำหรับเพิ่มไฟให้สาย จึงไม่เหมาะกับการใช้งานติดต่อกันเป็นระยะเวลานาน  ไม่ควรเปิดทิ้งค้างไว้ตลอด  เพราะอายุการใช้งานจะสั้นลง  ถ้าต้องการใช้งานกับสายยาว หรือ เปิดทิ้งไว้ใช้งานนานๆ แนะนำให้ใช้เป็นแบบกล่องแยก ที่มีอแดปเตอร์จ่ายไฟเพิ่มจะดีกว่า