ที่ชาร์จ GPS / ลำโพงอเนกประสงค์ เสียบที่จุดบุหรี่ในรถยนต์ (3 เมตร)

CHG00745

ที่ชาร์จ GPS หรือ ลำโพงอเนกประสงค์ขยายเสียง GPS เสียบที่จุดบุหรี่ในรถยนต์ สะดวกสำหรับชาร์จ GPS ไปด้วย และใช้งานไปด้วยในขณะขับรถ

Share

ที่ชาร์จ GPS หรือ ลำโพงอเนกประสงค์ขยายเสียง GPS เสียบที่จุดบุหรี่ในรถยนต์
ความยาวสาย 3 เมตร (สายยาวกว่าปกติทั่วไป)
• สะดวกสำหรับชาร์จ GPS ไปด้วย  และใช้งานไปด้วยในขณะขับรถ
• เสียบหัวชาร์จเข้ากับที่จุดบุหรี่ในรถยนต์ และนำหัว Mini USB (5 Pins) เสียบเข้ากับตัวเครื่อง GPS ลำโพงอเนกประสงค์ หรืออุปกรณ์อื่นๆ ที่ใช้หัวเสียบแบบ Mini USB (5 Pins) ได้ทันที
• Input DC 12V
• Output DC 5.0V +-5%
Max 1000mA