Sticker สะท้อนแสง ไทย-อังกฤษ สำหรับติดคีย์บอร์ด พื้นดำ

STK00743-GW

Sticker สะท้อนแสง ไทย-อังกฤษ สำหรับติดคีย์บอร์ด ใช้สำหรับติดบนคีย์บอร์ดแทนตัวอักษรเดิมที่ หลุดลอก หรือติดเพื่อเปลี่ยนแป้นอักษรให้เป็นแบบไทย-อังกฤษ เหมาะสำหรับใช้งานในความมืด หรือ พื้นที่มีแสงน้อย สามารถมองปุ่มบนแป้นคีย์บอร์ดได้ชัดเจน

Share

Sticker สะท้อนแสง ไทย-อังกฤษ สำหรับติดคีย์บอร์ด พื้นดำด้าน
• ขนาดแผ่น กว้าง 10 เซนติเมตร ยาว 22.5 เซนติเมตร
ใช้สำหรับติดบนคีย์บอร์ดแทนตัวอักษรเดิมที่ หลุดลอก หรือติดเพื่อเปลี่ยนแป้นอักษรให้เป็นแบบไทย-อังกฤษ
• พื้น Sticker สีดำด้าน / ตัวอักษรไทย สีชมพูสะท้อนแสง / ตัวอักษรอังกฤษ สีเหลือง สะท้อนแสง
เหมาะสำหรับใช้งานในความมืด หรือ พื้นที่มีแสงน้อย สามารถมองปุ่มบนแป้นคีย์บอร์ดได้ชัดเจน