อะไหล่เหล็กเจาะช่องสำหรับยึด Hardisk ในช่อง CD/DVD (1 คู่)

BHD00394

ใช้แปลงช่องสำหรับติดตั้ง CD/DVD ในเคสที่ว่าง ไม่ได้ใช้งาน มาใส่ Hardisk แทน เมื่อนำ Hardisk นี้ยึดติดกับเหล็ก จะนำไปประกอบติดกับช่องว่างของ CD/DVD ในเคสได้อย่างพอดี เหมาะสำหรับเคสที่ต่อ Hardisk หลายตัว แต่พื้นที่มีจำกัด สามารถนำมาต่อด้านบนส่วนที่ใส่ CD/DVD ได้ และระบายความร้อนได้ดี เพราะจะเหลือพื้นที่ว่างไว้ระบายความร้อนได้มากขึ้น

หมวดหมู่ : BOX HARDISK

Share

• ใช้แปลงช่องสำหรับติดตั้ง CD/DVD ในเคสที่ว่าง ไม่ได้ใช้งาน มาใส่ Hardisk แทน
• เมื่อนำ Hardisk นี้ยึดติดกับเหล็ก จะนำไปประกอบติดกับช่องว่างของ CD/DVD ในเคสได้อย่างพอดี
เหมาะสำหรับเคสที่ต่อ Hardisk หลายตัว แต่พื้นที่มีจำกัด สามารถนำมาต่อด้านบนส่วนที่ใส่ CD/DVD ได้ และระบายความร้อนได้ดี เพราะจะเหลือพื้นที่ว่างไว้ระบายความร้อนได้มากขึ้น
สินค้าเป็นเหล็กที่ทางร้านสั่งเข้ามาจากโรงงานโดยตรง ยังไม่ได้ผ่านการทำสี หรือชุบเพื่อปรับแต่งใดๆ บางชิ้นอาจจะมีคราบออกไซด์ของเหล็กอยู่บ้าง สำหรับลูกค้าที่ต้องการแค่ประโยชน์ใช้สอย สามารถนำมาติดตั้งในเคสได้ทันที แต่ถ้าต้องการความสวยงาม ต้องนำไปพ่นเคลือบสี หรือชุบโครเมียมเพิ่มเติม

* มีเฉพาะเหล็ก ไม่มีน๊อตแถมให้ ลูกค้าต้องจัดหาเพิ่มเติมเอง