สายแลน CAT5E (350 MHz) เข้าหัวสำเร็จรูป (แบบไขว้) Link แท้ ยาว 3 เมตร

สายแลนเข้าหัวสำเร็จรูป CAT5E พร้อมใช้งาน Brand Link ของแท้ เข้าหัวสายแบบไขว้ (Cross) ใช้เชื่อมต่อระหว่างคอมพิวเตอร์ กับ คอมพิวเตอร์ , HUB กับ HUB หรือ เราท์เตอร์ กับ เราท์เตอร์ ด้วยกัน

เลือกสี

สีขาว (W)

Share

สายแลนเข้าหัวสำเร็จรูป CAT5E พร้อมใช้งาน Brand Link ของแท้
เข้าหัวสายแบบไขว้ (Cross) ใช้เชื่อมต่อระหว่างคอมพิวเตอร์ กับ คอมพิวเตอร์ , HUB กับ HUB หรือ เราท์เตอร์ กับ เราท์เตอร์ ด้วยกัน
ความยาวสาย 3 เมตร


* เข้าหัวสำเร็จรูปโดย HOMENET48.com  (สาย +หัว RJ45 CAT5E+Boot เป็น Link แท้ทั้งหมด)

• สาย CAT5E (350 MHz) รหัส US-9015
• หัว RJ45 CAT5E รหัส US-1001
• BOOT RJ45 CAT5 รหัส US-6004

อุปกรณ์ในการเข้าหัวใช้ คีม Link เกรด A (US-8001R) พร้อมทดสอบสายด้วย Cable Tester Link ทุกเส้น