สาย USB > Micro ใช้โอนข้อมูล สำหรับ Samsung BB (ยาว 1.5 เมตร)

MBL00423-MI1.5

สายหนา ความยาวสาย 1.5 เมตร ใช้สำหรับมือถือ Samsung BB หรือ รุ่นอื่นๆ ที่มีหัวเสียบเชื่อมต่อเป็นแบบ Micro USB ใช้เสียบหัว Micro เข้ากับมือถือ และหัว USB เสียบเข้ากับคอมพิวเตอร์

Share

สายหนา ความยาวสาย 1.5 เมตร
ใช้สำหรับมือถือ Samsung BB หรือ รุ่นอื่นๆ ที่มีหัวเสียบเชื่อมต่อเป็นแบบ Micro USB
• ใช้เสียบหัว Micro เข้ากับมือถือ และหัว USB เสียบเข้ากับคอมพิวเตอร์
เมื่อขึ้นเมนูให้เปิดที่เก็บข้อมูล USB ให้ตอบตกลง จะเป็นการเชื่อมต่อระหว่างมือถือ กับคอมพิวเตอร์ให้สามารถโอนถ่ายข้อมูลระหว่างกันได้


* ควรหยุดการเชื่อมต่อด้วยคำสั่งในเครื่อง "Safely Remove Hardware" หรือ มือถือ "ถอดที่เก็บอุปกรณ์ USB ออกอย่างปลอดภัย" ทุกครั้ง ก่อนทำการดึงสายเชื่อมต่อออก การถอดสายโดยไม่ได้มีการยกเลิกคำสั่งที่เครื่องก่อน จะทำให้อุปกรณ์และข้อมูลเสียหายได้