(ของหมด) AC-DC Switching Adapter (VIPER) 5V 1A มอก.TIS 5.5 x 2.1mm.

PWR00785-VP51

สินค้าได้มาตรฐาน มอก. 1195-2535 มีเครื่องหมาย มอก.ประทับบนตัวผลิตภัณฑ์อย่างถูกต้อง INPUT AC 100-240V 50-60 Hz OUTPUT 5 Volt 1 Amp DC JACK (ขนาดหัวปลั๊ก) 5.5 x 2.1MM ใช้สำหรับเสียบจ่ายไฟเพิ่มอุปกรณ์ต่างๆ เช่น อุปกรณ์ Splitter Switcher KVM Extender USB Hub Bluetooth Speaker ฯลฯ

Share

AC-DC  Switching Adapter  Brand  Viper
สินค้าได้มาตรฐาน มอก. 1195-2535  มีเครื่องหมาย มอก.ประทับบนตัวผลิตภัณฑ์อย่างถูกต้อง
INPUT AC 100-240V 50-60 Hz
OUTPUT 5 Volt 1 Amp
DC JACK (ขนาดหัวปลั๊ก) 5.5 x 2.1MM = ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางหัวเสียบ (OD) 5.5 มิลลิเมตร และ เส้นผ่าศูนย์กลางช่องเสียบด้านใน (ID) 2.1 มิลลิเมตร
ใช้สำหรับเสียบจ่ายไฟเพิ่มอุปกรณ์ต่างๆ เช่น อุปกรณ์ Splitter Switcher KVM Extender USB Hub Bluetooth Speaker ฯลฯ


* ควรตรวจสอบขนาดหัวเสียบ  และกำลังไฟของอุปกรณ์ที่ต้องการนำไปใช้  ว่าตรงตามสเปคของ Adapter  ก่อนสั่งซื้อสินค้า